A háborúban testvérengzők garázdálkodnak

Mindenható Istenünk! Te jobban tudod, miért kell a hadviselő feleknek továbbra is vívniuk az élet-halál küzdelmét. Te tudod, hogy miért kell nekünk az érintettekért tehetetlenül aggodalmaskodnunk, és imádkoznunk azokért, akik nem engedik nemzetünket a vérontás részeseivé lenni. Te tudod, miként lesz kimenetele a testvérengzésnek, és mi lesz az erőpróbáknak a következménye. Nagyon mélyre zuhant az emberség a halállal fenyegető emberben. Nincs sem Isten tisztelete, sem az élet védelmének legapróbb próbálkozása. Minden a halál szolgálatába sorakozik. Érdem lett gyilkolni és a halottak számával kérkedni. A hazugság a tájékoztatás kiemelt eszközévé vált, amely által hathatósan elérték a tökéletes félrevezetés sötétségét és azt a bizonytalanságot, ami minden téren mindent megbetegít. Ne hagyd Urunk, hogy vigasztalhatatlan beletörődéssel fogadjuk el ezt az állapotot. Te a testvérgyilkosságot szigorúan büntetted, mint ahogy most sem hagyod, hogy a testvérengzők győzelmi mámorban eltervezett jövendőt kényszerítsenek a világra. Következetesen fenntartod a hazugsággal szemben a hamis tanúbizonyság tilalmát, amely rövidesen ítélet alá helyezi a félrevezetőket, a hazug tanúkat és minden valóságot elferdítő cselekedetet. A szó sem halhat meg a háborúban, ha masszív merénylet is érte, mert az Ige testté lett, és az maga a mi megváltó Krisztusunk. Ámen.

Nagyvárad, 2022. április 19.

A békesség kötelékében!
Csűry István

Vélemény, hozzászólás?