“H J zusom kez be-” – Imaalkalmak a r cs m g tt

K nyszer n lk l, r mmel s “szabadon” rkeztek a fogvatartottak arra az imaheti alkalomsorozatra, amit R cz Ervin b rt nmisszi s lelkip sztor szervezett meg a Szatm rn meti B ntet s-v grehajt si Int zetben. Az elm lt napokban negyedik alkalommal ker lt sor ilyen jelleg imah tre a b rt n falai k z tt, ahol vend g lelkip sztorok s bizonys gt v k szolg ltak.

M g a Csak R la sz l rendezv ny napj n, 2015. szeptember 18- n elkezd d tt az imah tsorozat, amikor Boros Lajos a szatm ri reform tus sajt evangeliz ci s alkalma el tt sorst rsaihoz is ell togatott. A rabok nagy rdekl d ssel hallgatt k a bizonys gtev t, annak nekeit s biztat s t, s fel is t lt dtek t le. Egyvalamit mindenestre nem mondhattak Borosnak: azt, hogy nem tudja, milyen helyzetben vannak a hallgat i, hiszen huszonk t vig volt fogva tartva. Tudja, hogyan kell kim szni abb l a m lys gb l, amiben az el t ltek vannak. Utat mutatott. J zus az t.

Elm lt h ten, kedden folytat dott az imah t, amikor M th R bert vet si lelkip sztor hirdetett Ig t: “Tan ts minket gy sz ml lni napjainkat, hogy b lcs sz vhez jussunk.” (Zsolt 90,14) M th arra a b lcsess gre mutatott, amit csak Istent l kaphatnak meg, ugyanakkor meg g rtette a rabokkal azt, hogy lesznek olyan b lcsek s nem t rnek r jb l arra az tra, ami b rt nben vezeti ket. Szerd n Erdei rva Istv n szamosk r di s dobr csap ti lelk sz szolg lt az aznapi ige alapj n egy olyan emberr l, aki J zusnak k sz nheti szabadul s t, Barabb sr l. Igaz n szabadok s gy ztesek csak J zussal lesznek az emberek. Cs t rt k n Nagy S ndor a Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye esperese, lelei lelkip sztor vitte az evang liumot a b rt nbe, aki rosszindulat helyett a j zusi indulatot aj nlotta: “Annakok rt az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus J zusban is!” (Fil 2, 5) P nteken Kov cs M ty s s ndorhomoki lelkip sztor z rta az imahetet, besz lve a v lasztott n p egyiptomi fogs g r l, s arr l, hogyan mentette meg Isten a n p let t, s adott nekik “tejjel s m zzel foly f ldet.” Isten nek nk is g r f ldet, olyat, amit senki el nem vehet t l nk, a mennyek orsz g t.

Az alkalmak ut n s k zben is j hangulat , szinte besz lget sek alakultak ki. A rabok legal bb egy kis id re elfelejtett k azt, hogy hol vannak. A szolg l lelk szek pedig azzal az rz ssel t vozhattak, hogy adtak, tov bbadtak valamit, ami r juk b zatott. R cz Ervin arra k rte ugyanakkor a b rt nlak kat, hogy im dkozzanak a lelk szek rt is, nemcsak az rt mert ott van idej k erre, hanem az rt mert sz ks g van mindenkinek az im ra. Azoknak is, akik mondj k, azoknak is, akik rt mondj k.

A r szvev k pedig bilincs helyett valaki m s kez be tehett k let ket, mindennap nekelve:

“H J zusom kez be teszem kezem bel ,
letem vez re, vezet haz m fel ,
A keskeny ton j rok, de k zel van m,
Magasb l vet vil got az keresztje r m.

Ha nem tudom azonnal, hogy J zus mit k v n,
V rok, szem be n zek, sz vem nyugodt, vid m.
Mily boldog, des rzet: Asr ltem f l tt!
Sz vem nem ismer k nyszert: nk nt szolg lom t.

Ha szenved s, baj rne, s az utam is s t t,
Az Asr keresztje f nye ann l dics bben g.
Tudom, hogy m g dics bb f ny ragyog majd nre m,
Ha majd a mennybe rv n bel pek ajtaj n.”

(MRE. 464. nek)

Vélemény, hozzászólás?