Kezdőlap / Napi Ige / 2013. december 10.

2013. december 10.

“Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétől; a zsarnok férfitól védj meg engemet! Akik megejteni szándékoznak lépéseimet. (Zsoltárok 140,5)

Mit mondhatunk a minket körülvevő emberekről? Mit tudunk elmondani barátainkról, akikre mindenkor számíthatunk? Mit mondhatunk azokról az emberekről, akik folyton azon vannak, hogy minket elbotlasszanak? Nap mint nap felvetődnek ezek a kérdések. Tudunk-e egyáltalán ilyen különbséget tenni: Vannak jó és rossz emberek? Emberi tapasztalataim alapján válaszolok, hogy vannak, akik lényük legmélyéig önzők, magukra gondolók, csakis az a jó, ami nekik jó, senki más dolgával, érdekeivel nem törődnek, kíméletlenek. Másik oldalt kérdezem, hogy van-e akkor jó ember? Jézus a gazdag ifjú történetében azt mondja, hogy “senki sem jó!” (Mk 10,18). Az ember jóindulatáról, jóságáról Jézusnak nagyon sok tapasztalata van, Ő igazából elmondhatja, hogyan viselkedtek azok, akik folyamatosan követték, és az igazi bizonyítási helyzetekben, hogyan reagáltak, mit is tettek igazán. Ilyen az ember, Isten teremtménye, de én hiszem, hogy valamit azért megőriztünk abból, amit Istentől kaptunk. A mai lélektan ugyanakkor tudományosan azt is megfogalmazza, hogy a személyiség fejlődése nagyban függ attól is, hogy milyen hatással van az illető személyre a környezet, a szülő. Dávid a maga korában ezt egyszerűen így mondja: “Bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem!”   (Zsolt. 51,7). Isten, nap mint nap tükröt tart elénk az Igében, mégis nincs egyforma ember ebben a világban. A gazdag ifjú azt mondta, hogy mindezeknek engedelmeskedik, mégis szomorúan távozik Jézustól. Meg kell vallanunk, az teszi az embert emberré, ha megérti, elfogadja és cselekszi Isten igéjét. Aki felebarátját nem szereti és Isten igéjének ellene mond, az rossz ember. Dávid az ilyen emberek elől Istenhez menekül, mert egyedül az Ő oltalmában érzi biztonságban magát. Az ilyen ember tudja, hogy a gonoszság helyet élhet méltóan, teremtheti jó cselekedettel a hasznos gyümölcsöket és növekedhet Isten megismerésében. Jézus adventi érkezése legyen számunkra az a só, amelyik megízesíti ezt a gonoszsággal teli világot, és próbáljuk meg ízessé tenni az emberiség ízetlen életét. Kevés kell belőle, csupán mustármagnyi!

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá