Kezdőlap / Nincs kategorizálva / 2012. szeptember 13.

2012. szeptember 13.

Ez. 43, 27

“…és én kegyelmesen fogadlak titeket, ezt mondja az Úr Isten.”

Izráel népe megkapja az áldozati oltár elkészítésének lehetőségét, majd azt is leírja a szentíró, hogy milyen formában áldozzanak rajta Isten gyermekei. A szent hely, az oltár mindég nagy jelentőssággel bírt az emberiség történetében, mert itt látták a legközvetlenebb kapcsolatot a természet felettivel és próbálták elmondani bánatukat, örömüket Istennek, adott esetben az áldozás rendjén még befolyásolni is szerették volna a mindenható döntését.

Mi is a templomban látjuk meg leginkább azt a szakrális helyet, ahol Istennel beszélhetünk. Imádságunkban elmondjuk bűneinket, elpanaszoljuk fájdalmainkt, gyötrelmes éjszakáinkat és siralomvölgyeinket, de ugyanitt mondjuk el örömteli pillanatainkat, boldog vallomásainkat, mert azt érezzük, közelebb vagyunk itt a szent helyen az örökkévalóhoz. Persze sokszor befolyásolni akarnánk Isten döntését, próbáljuk azt a magunk igényeihez alakítani, megfeledkezünk arról, hogy a végső döntés Isten kezében van elrejtve.

Ezékiel próféta által, Isten megrajzolja a nép számára az ádozati oltárt, hogy milyen kell legyen mérete, külleme, s feltünik számunkra a pontosság az aprólékosság, minden kicsi részletre való odafigyelés. Mintha a törvény állna előttünk, az a tanítás amelyik meg akarja vátoztatni a mi életünket, szabályozni akarja kapcsolatunkat Istennel és felebarátainkkal. Isten az ő egyszülött fia tanításában olyan szépen és érthetően mondja el mindannyiunk számára, hogy milyen legyen a mi hétköznapi éltünk. Mert Krisztus tanítása ilyen: aprólékos, minden kicsi részletre kiterjed, leírja áldozatunk helyét, milyenségét, nagyságát és formáját és érthetetlen számunkra miért nem tudjuk keresztyén életünket szeretetben, hitben, békességben élni, miért nem tudjuk az Ő akaratát beteljesíteni, bár ehhez Krisztus urunk minden feltételt megteremt tanításában.

Nem csak az áldozati oltár formáját szabja meg Ezékiel próféta könyve, hanem az áldozati oltár tisztításának, felavatásának és használatának módját is.

Nagyon fontos odafigyelni az áldozat tisztaságára és tökéletességére, mert Isten csak ilyet fogad el. Hitünk alapja a tökéletes áldozatot Jézus Krisztusban látja meg, aki a Golgotai kereszten értünk áldoztatott fel. Tiszta, tökéletes, egyedi és egyszeri áldozat érettünk, ami ugyanakkor felszámolja az áldozati oltár funkcióját.

Kiss József,

Szatmárpálfalva

Szóljon hozzá