Kezdőlap / Napi Ige / 2012. október 26.

2012. október 26.

“Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét. És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az ő királyságának  vége nem lészen” ( Lukács 1: 32-33).

Angyal-ígéret ez, amely nemcsak a jövendőbeli édesanyának hangzik, de felénk is. Isten nekünk adta az ő Fiát. A mában nem vehetjük karjainkba, mint Mária és József vagy az agg Simeon, nemcsak hihetünk benne, rábízhatjuk életünket, egész sorsunkat. Ő a mi királyunk.
A király mindig dicső. Tisztelet és megbecsülés övezi. Hallgat a nép a szavára. Azok az országok, amelyekben még létezik a királyság, mindig tisztelettel szólanak róla. Jól emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt meglátogattak a hollandok, éppen úgy esett, hogy szeretett királynőjük születése estéjét töltötték nálunk. Itt is elővették a sárga szalagot és elmondták, hogy királynőjük kedvenc színe ez, imádságukba foglalták nevét és egész háza népét. És megilletődtek, akárcsak odahaza évente legalább egy alkalommal.
A királyi címet lehet örökölni, általában apáról fiúra száll. De méltónak is kell lenni a királyi címre. A királyfi (vagy herceg) ha szégyent hoz a királyi családra, kiközösítik, megszakítják vele a kapcsolatot és a nép sem tudja tisztelni, mert megcsúfolta a “király” címet. Az Ószövetségben olvashatjuk a méltatlan királyokról, hogy “gonoszul cselekedtek” vagy nem jártak az Úr útján. Ezek a királysági magatartasból kivetkezettek mindig megkapták méltó büntetésüket.  A családban kötelez bennünket a név, a származás, gyökereinktől soha nem szakadhatunk el.
Jézus a töviskoronás, a megcsúfolt, kigúnyolt király. A keresztfelirat (INRI) erre figyelmeztet. Jézus ugyanakkor a megdicsőült király. A mennybe ment Krisztus már nemcsak a zsidók királya, REX POPULI, akit nem győzhet le senki és semmi. Jézus Király és Bárány egy személyben. Te is ott lehetsz majd az ő trónusa előtt, és megérzed, hogy  kiterjeszti sátorát feletted, nem éhezel és nem szomjúhozol többé, legeltet téged, letörli könnyeidet. (Olvasd mellé a Jelenések 7: 14-17 verseket).
Érdemes az ő királyságának polgára lenni! Ámen.

Fodor Lajos
Halmi

Szóljon hozzá