2011. március 1.

4.Móz 16.40

“Emlékeztetőül Izrael fiainak ,hogy senki idegen ,aki nem az Áron magvából való,  ne járuljon az Úr elé  füstölő szerrel  füstölögtetni,hogy úgy ne járjon,mint Kóré és mint az ő gyülekezete,amiképpen megmondotta vala néki az Úr Mózes által ”

Borzasztó jelenet volt Kóré csoportjának pusztulása, Isten ítélete megrendítő módon csapott le az ember gőgjére és büszkeségére. Bolond ember az, aki Isten ellen felemeli magát, mert Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Járjunk hát alázatosan Istenünkkel, legyünk elégedettek az Ő akaratával, érjük be a legszerényebb hellyel és legcsekélyebb feladattal is! Ez  az igazi méltóság  és ebben van az igazi boldogság is.

A nagy és fontos dolog az, hogy éppen azt a feladatot végezzük, amelyet  Ő jelölt ki és azt a helyet töltsük be, amelyet Ő rendelt el számunkra. Ha ezt Kóré és társai megtanulták volna, akkor nem zuhantak volna mélyre.

Isten uralma alatt a gőgre menthetetlenül bukás következik. Bárcsak ennek a fejezetnek a tanulmányozása elmélyítené bennünk az alázatos és öszzetört szív értékének érzését!

A mi korunkban az ember egyre inkább előre  akar törni, és fel akar emelkedni . Pedig  “aki magát felemeli, az megaláztatik.” Ha az Isten országában  érvényes szabályok vezetnek minket, akkor látni fogjuk, hogy a felemelkedés egyetlen útja a megalázkodás. Az égben most Az foglalja el a legmagasabb polcot, aki itt alant önként vállalta a legalacsonyabb helyet. Ez a mi keresztyén eszményképünk és egyben isteni gyógyszerünk e világ emberének gőgjével és pihenést nem ismerő becsvágyával szemben.

Nincs szomorúbb látvány, mint amikor  a szelíd és alázatos szívű Krisztus követői nagyra törő, hiú és magabízó lelkületről tesznek tanúságot. Lehetetlen, hogy, aki egyszer Isten jelenlétében megvizsgálta és megismerte magát, mégis a büszkeség,a vakmerőség és önbizalom útján járjon. A gőg és öntetszelgés ellen legjobb orvosság, ha sokat vagyunk egyedül Istennel. Bárcsak az Úr kegyelme minden utunkon igazi alázatban tartana meg minket és megadná nekünk, hogy egyedül rá támaszkodjunk és kicsinyek és csekélyek legyünk a magunk szemében!

Ámen

Nagy Erika,

Sárközújlak

Vélemény, hozzászólás?