Kezdőlap / Napi Ige / 2010. december 31.

2010. december 31.

Alapige Zsid 13, 18. 20-21v.

“Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyõzõdve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az õ akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves õ elõtte a Jézus Krisztus által, a kinek.”

Keresztyén Testvéreim!

Isten kegyelméből elérkeztünk az év utolsó napjához is. Emberi természetünkhöz tartozik az, hogy a kezdeteknek és a befejezéseknek különös jelentőséget adunk. Az év utolsó napja is egy ilyen időpont, lezár az életünkben egy fejezetett, az óév minden örömével és bánatával együtt. Az év utolsó napján hálát kell adnunk a Mindenható Úrnak minden gondviseléséért, megtartó kegyelméért. Hálaadásunk imádságban jut kifejezésre. Nemcsak magunkért imádkozhatunk, köszönetet mondva minden áldásért, hanem szeretteinkért is. Imádkozzunk értük – az igében a felszólítás így hangzik: “imádkozzatok érettünk”. Ez már a jövő évre vonatkozik, – kérjük is. Az imádság mint kapcsolattartás az Úrral, nincs évekhez szabva s amit megtettünk az óévben, az újban is a mindennapjainkhoz kell tartozzon. Az imádság egy segítség is: megmutatja a helyes, jó életutat, Isten akarata és tanítása elismerésére, elfogadására és megértésére vezet.

A keresztyén ember egész életét áthatja az imádkozó lelkület, ami arra is sarkall, hogy igyekezzünk “mindenekben tisztességesen forgolódni”. Azaz mindenben helyesen eljárni. Nem könnyű feladat ez senkinek sem. Nem is biztos, hogy az óévben ennek az igei tanításnak vagy parancsnak tökéletesen megfeleltünk. De az újév, új lehetőséget is ad az Isten kegyelméből, hogy változtatva, Isten igéjét még inkább szem előtt tartva, imádságos szívvel, igyekezzünk minden dolgainkban, tennivalóinkban, valamint bármilyen szolgálatunkban, munkánkban tisztességesen eljárni. Felhívás és figyelmeztetés is egyszerre az Úr szava. Megfelelni ennek nem egyszerű de biztosan számíthatunk az Úr segítségére ebben, mint az óévben, úgy az újévben is.

A “békesség Istene” és a “juhok nagy pásztora” az Úr Jézus Krisztus, tesz majd minket erre készségessé. Készségesnek lenni annyit jelent, hogy nem erőszak által, nem is hátsó szándékkal és nem kényszerűségből teszek valamit, hanem belső, jó meggyőződésből. Akaratunkat átformálja az Úr, hogy levetve az ó embert, felöltözzük az új embert. Azt az új embert, aki készséges lesz minden jóra és az Ö akaratát akarja cselekedni. Ez lehet ami ún. óévi fogadalmunk is az új évre: ami kedves az Isten előtt, azt kívánjuk az új évben cselekedni, hálát adva most a megtartásért, erőért, hogy az elmúlt évben mellettünk állt a “tisztességes forgolódásaink” közepette. Kérjük, hogy formáljon mindannyiunkat készségesekké minden jóra, lelkiismeretünk tisztán tartására és az Ő akarata cselekvésére.

Istentől kívánjunk boldog,áldott új esztendőt, Ámen.

Balla Gábor

egyházmegyei levéltáros

Nagykolcs

Szóljon hozzá