Kezdőlap / Napi Ige / 2010. december 28.

2010. december 28.

Zsidókhoz 12:18-22

18. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, 19. És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó; 20. Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyíllal lövettessék le; 21. És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek: 22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. 23. Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben…

Kedves barátom! Ó és új esztendő napjai viaskodnak egymással, s hamarosan, Isten kegyelméből, az új esztendő fog győztesként kikerülni a csatából.

A mai Igénkben az Ó– és Újszövetség egyik különbségére teszi a hangsúlyt az apostol, azon belül is a két szövetség közöttire.

1.      Izrael népe a pusztai vándorlás során a Sinai hegyhez érkezik, ahol Isten szövetséget köt népével. Audi-vizuális elemekkel teli ez a cselekmény (1Mózes 19:16-21): leszáll az Úr a rengő Sinai hegyre, tűz és füst látható, trombitaszó hallható. Isten beszél (eredeti szövegben kiált, ordít) Mózessel. Félelmet gerjesztő esemény ez a nép számára. Mózes is ezt érzi (21) Egy látható, testi, érzékelhető és letapintható esemény ez a szövetségkötés

2.      Az apostol ezzel párhuzamosan azt mondja el, hogy az Újszövetség népe nem ilyen „látványos” hegyhez járul a szövetségkötéskor, hanem Krisztushoz (24), akivel lelkileg van közössége és belső, hitbeli élménye”. Járuljatok Sionhoz, mondja, azaz a mennyei Jeruzsálemhez. Ez fontosabb, mint a földi, látható dolgok. Ehhez ragaszkodjatok, hisz a földi megrendül, elvész, elporlik, de a mennyei örökké megmarad. (Keressétek először Isten országát! Mt. 6:33a).

Hogyan telt az ünneped? Mi volt a fontos? A látható fenyőfa, hallható ének, gazdagon terített asztal, vagy ezeknél sokkal többet adó, belső, a „mennyei városhoz” és Krisztushoz való ragaszkodás?

3.      Ha ezt a lehetőséget elfogadod, akkor az angyalok ezreihez tartozhatsz, és azok közé, kiknek nevei beirtattak a „mennyei könyvbe”. Sok helyen szerepel a neved: személyi, anyakönyvi dokumentumok, világhálón, s majd egy sírköven. A kérdés az, hogy az élet könyvében ott van-e? Még van lehetőséged arra, hogy ott legyen…Most még van…Most!

Ámen

Batiz

Király Lajos

lelkészi főjegyző

Szóljon hozzá