Kezdőlap / Napi Ige / 2010 december 23.

2010 december 23.

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” Zsid 11, 6

Az előző öt versben ószövetségi személyek vannak felsorakoztatva: Ábel, Énók és Nóé. Velük kapcsolatban azt mondja az Ige, hogy annak ellenére, hogy nem látták Istent, mégis hittek benne, és keresték azokat az alkalmakat, hogy találkozzanak Vele. Van egy feltétele annak, hogy az Istennel való találkozásunk áldott legyen, ez pedig az, hogy hinni kell benne. Hinni abban, hogy létezik. Aki így közelít az Úrhoz, annak alkalma lesz Vele beszélgetni, és megérezni azt, hogy ez a beszélgetés nem lesz egyoldalú, mert Isten az emberek hitére mindig válaszolt, és válaszolni is fog. Sőt meg is jutalmazza a benne hívőket, olyan ajándékokkal, melyeket nem érdemlünk meg.

És most gondoljunk az előttünk lévő karácsonyra. Hit nélkül nem lehet örömünnepet ülni. Igaz, hogy Jézus több mint 2000 évvel ezelőtt élt, szolgált, gyógyított, de ma már nem lehet Vele testi valóságban találkozni. Nekünk hinni kell az Ő létezésében! Hinni abban, hogy azért jött, hogy megmentsen a kárhozattól, azért ment fel az Atyához, hogy helyet készítsen. Hinni abban, hogy ígéretéhez hű marad, és velünk van minden nap a világ végezetéig, a bajban, a gyászban, a próbák ideje alatt is. Igaz, hogy nem könnyű minden helyzetben hinni,  de ha  feladjuk a lelki küzdelmet, akkor nem részesülünk jutalomban. És ez a jutalom, ez az ajándék nekünk Jézus Krisztusunk.

Azért imádkozzunk a mai nap, hogy Istennek Szentlelke tegye mindannyiunkban még erősebbé a hitet, hogy Istennek tetsző karácsonyi ünnepünk legyen.

Istentől megáldott, békés, örömökben gazdag Karácsonyt kívánok mindenkinek!

Kovács Mátyás Péter

Lkp.

Szóljon hozzá