Kezdőlap / Hit és Gyógyítás / “Zs r” el ad s volt a Hit s gy gy t son
[*~ alt *]

“Zs r” el ad s volt a Hit s gy gy t son

Az j esztend ben is folytat dik a Hit s gy gy t s nev alkalomsorozat. A lelkes szervez k h napr l h napra v ltozatos, rdekes s aktu lis t m kat hoznak a hallgat s g el . P nteken sor ker lt a refszatmar.eu ltal meghirdetett log p ly zat eredm ny nek kihirdet s re, s a d j tad s ra.

Mindenekel tt a Hit s gy gy t s sorozat k pz m v szeti r sz ben a Kolozsv ri K pz m v szeti Egyetem v gz s nek, Erd lyi T nde Tamar nak a ki ll t sa ny lt majd meg, Kov cs Emil Lajos fest m v sz t rlatnyit besz d vel. A fiatal tehets get nem engedt k hamar a hely re menni, ugyanis a refszatmar.eu ltal elind tott log p ly zat nyertese is volt. T nde k sz tette el a Hit s gy gy t s nyertes log j t. A d jat R cz Ervin felel sszerkeszt s Vass Zolt n laborat riumi f orvos adta t. Az oklev len, mintegy eml keztet l ott szerepel a mott : “A h v beteg k nnyebben gy gyul, a h v orvos k nnyebben gy gy t”

Illy s S ndor evang likus lelkip sztor, aki nemr g ker lt Szatm rn metibe, el ad s ban k l n s t jra vitte el az egybegy lteket: el z gy lekezet t mutatta be, az Oltszakad ti Evang likus Egyh zk zs g rdekes szok saib l, hagyom nyaib l adott zel t t.

Andr s Gyula sz nm v sz odaill po nokkal, vicces t rt netekkel sz rakoztatta a r sztvev ket. Nem hi nyzott az rk ny-egyperces sem. Genda rp d Szabolcs petty ni reform tus lelkip sztor csod latos, rt kes orgonadarabokkal hirdette Isten Ig j t s k pr ztatta el a hallgat s got.

Az orvosi, eg szs g gyi r sz megh vottja egy visszat r el ad volt. Dr. Bzduch M rta diabetol gus f orvos el ad s nak c me: J zs rok, rossz zs rok – ebben a cukorbetegs g jabb titkair l is besz lt. Az el ad t bb k rd sre felelt, majd a szervez k is m lt k ppen v laszoltak az el ad sra: szeretetvend gs gben zs ros kenyeret hagym val fogyaszthattak a jelenlev k. S mindezt j zs rnak ki ltott k ki. Mindenesetre sz szerint s tvitt rtelemben is sz lva, ahogy a fiatalok mondj k: ez egy “zs r” el ad s volt.

 

Szóljon hozzá