Zászlóavatás és családi nap Tamásváralján

Áldott, tartalmas vasárnapokat tudnak maguk mögött a Tamásváraljai Református Egyházközség hívei. Június 9-én zászlóavató ünnepségen vettek részt a gyülekezet tagjai, június 16-án pedig megtartották a II. Családi Napot – tájékoztatta lapunkat Kala Noémi Katalin lelkipásztor.

A Tamásváraljai Nőszövetség álma vált valóra azzal, hogy június 9-én zászlót avatott. Ezen az ünnepi alkalmon Nagy Erika, sárközújlaki lelkipásztor, a Szatmári Református Nőszövetség és a Királyhágómelléki Református Nőszövetség elnöke hirdette az igét. Gondolatainak alapigéjét Ézsaiás próféta könyve, 49. fejezetének 14-16-től terjedő versei képezték: „És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.”

Kala Noémi Katalin, helyi lelkipásztor elmondta, az elmúlt esztendőben megtartott nőszövetségi alkalmak után fogalmazódott meg a tamásváraljai nőtestvérekben a vágy, hogy zászlót akarnak. Nehézségek árán, varga betűkkel kirakott úton, de végül Isten megadta, hogy ez az álom is valóra váljon.

„Ez a zászló egy közösség jelképe, jelképezi az egyházközség nőtagjainak élni akarását, tenni akarását és szolgáló szeretetét. Akik zászlót bontanak, meg akarnak maradni, a közösséget meg akarják élni, és ezt a szellemiséget, öntudatot tovább akarják adni a következő nemzedéknek. A zászló színe egyfajta lágy, kellemes hangulatot áraszt, a kezdet és az új lehetőségek szimbóluma. A zászló elején a következő felirat található: Tamásváraljai Református Nőszövetség, alatta kehely és búzakalászok illetve az elkészítésének esztendeje, 2024. A kehely a szolgáló szeretetet szimbolizálja, a jézusi tanítványságot, a lelki értékek utáni szomjat. A búzakalász, mely a zászló elején és hátán is egyaránt megtalálható az életet, újjászületést szimbolizálja, hiszen a gabonamagnak el kell halni, hogy élet sarjadjon belőle. Hátul található szőlőgerezd és szőlőlevelek Jézus mondására utal: én vagyok az igazi szőlőtő, mely azt jelképezi számunkra és azt mutatja, hogy életünket Jézusba kell oltanunk. Az aranyszínű hímzés lelki gazdagságot, alkotó, termékeny életet sugall. A zászlón egy igevers is olvasható, Ézsaiás próféta könyvéből: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul!” Ez a bibliai vers örök biztatás számunkra. Azt hirdeti számunkra, hogy minden életkörülmény között bízhatunk a mi Istenünkben. A zászló legyen útjelző tábla számunkra, hogy emlékeztessen közösségünkre, irányítson bennünket a helyes útra, vezessen, megtartó erőt adjon a csüggedés időszakaiban. Isten minden áldás forrása, hozzá akarunk fordulni, nála megmaradni az Ő Szentlelke által.” – mutatta be a zászlót a gyülekezet lelkipásztornője.

A tavalyi esztendőben került először megrendezésre az ugocsai gyülekezetben a családi nap, és akkor fogalmazódott meg mind a lelkipásztorban és presbitérium tagjaiban, mind a gyülekezet híveiben, hogy mennyire jó lenne ebből hagyományt teremteni és minden évben egy vasárnapon a családok, kicsik és nagyok kötetlen, jó hangulatú együttlétére szentelni. Az elmúlt vasárnap délelőtti istentiszteleten, Kala Noémi lelkipásztor igehirdetésének alapját a Jeremiás próféta könyve 12, 1-3a képezte. Majd ezt követően a gyülekezeti teremben a népes gyülekezet közösen elfogyasztotta a nagy gonddal elkészített ebédet. A finom, ízletes falatok után lelkipásztor közösségi játékra hívott kicsiket és nagyokat egyaránt. Öröm volt megtapasztalni, hogy unokák, szülők és nagyszülők játszanak, nevetnek, örülnek egymásnak. A kötetlen együttlét délutánig folytatódott.

Vélemény, hozzászólás?