Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Wass Albertről — és nemcsak

Wass Albertről — és nemcsak

Vasárnap délután az eddig megszokottaknál is nagyobb szabású — kulturális, politikai, vagy mindkettőnél sokrétűbb és komolyabb? — rendezvény színhelye volt a Németi református templom.

Báthory Éva

Eredetileg úgy volt, hogy a szatmári Híd Egyesület Történelmi Arcképcsarnok címmel szervezett előadássorozatának első, Wass Albert életét és munkásságát feldolgozó rendezvényének ad otthont ezen a napon a szatmárnémeti Németi Református Egyház gyülekezeti terme. Ám amikor a délutáni istentisztelet végeztével Sipos Miklós lelkész megkérdezte híveit, ki akar részt venni az említett alkalmon, kiderült, hogy ennyi ember be sem férne oda. Még a templom is majdnem szűknek bizonyult…

Bevezetőjében Krakkó Rudolf még elmondta, miért esett választása elsőként erre a nem partiumi, de a magyarságért sokat tett és szenvedett, a tények ellenére háborús bűnösnek „kikiáltott” erdélyi íróra, bemutatta a meghívottakat, köszönetet mondott a támogatóknak — de aztán az események elkezdtek önálló életet élni. Mintha az istentisztelet folytatódott volna. Valami nagyon egyedi és szuggesztív, agyhoz és lélekhez egyszerre szóló, vallások és nemzetek fölött is magyar formában.

Tények mindenkinek

Póti Eduárd szatmárnémeti történelemtanár konkrét tényekre alapozott, de a résztvevők figyelmét megragadni és mindvégig megtartani képes, érdekes előadása gyakorlatilag mindent elmondott czegei Wass Albertről, mit egy emberről csak tudni lehet. Pártatlan, tiszta fényben állítva elénk a családfáját Szent István koráig visszavezetni tudó embert és a Baumgarten–díjas írót egyaránt. Gondosan ügyelve arra, hogy ne a „felkapott írónak” legyen szószólója, akinek mostanában az egész magyar nyelvterületen „óriási divatja lett”, hanem a naprakész életrajzi adatok között kevésbé közismert, humort sem nélkülöző részletekkel árnyalja a róla alkotott képet. Nem hagyva ki iskolákat, családot, díszdoktori címet és rangos irodalmi díjakat, katonatiszti, erdőmérnöki, egyetemi tanári pályáját, majd későbbi közéleti tevékenységét. Azt a három ember halálát okozó „hatásköri túllépést” sem, ami szülőfalujában történt ugyan, de akkor, amikor ő — a magyar hadsereg tisztjeként — onnan több száz kilométerre teljesített szolgálatot, a valódi vétkest pedig helyben megbüntették. A németországi és amerikai száműzetés fájdalmas és termékeny éveit. Amikor sikerült ugyan bebizonyítani ártatlanságát és így nem adták ki az őt távollétében halálra ítélt román hatóságoknak, de még egy gesztus erejéig sem álltak mellé azok, akikért élete végéig küzdött. Mert „nemzetből népet gyúrtak” egyesek. Az öngyilkosságához vezető szomorú utat.

Tükör előtt, fölött

A hallottakat tovább árnyalta a szamoskóródi teleházas fiatalok szavalata, meséje, éneke. Rappert Gábor színművész aztán az Előhang című Wass Albert költeménnyel, majd az utána előadott A patkányok honfoglalásának allegorikus „meséjével” olyan tiszta és kemény tükröt tartott alkotónak és korának, hogy azt lehetett volna hinni: ennél több nincs, ezt a hatást fokozni nem lehet. Pedig dehogy nem! Dr. Papp Lajos, a rendezvény díszvendége még csak ezután következett.

Eszébe sem jutott abba a hibába esni, hogy a mindezt más formában megismételje. A számtalan magyar, európai és amerikai tudományos társaság, illetve egyesület tagja, a Széchenyi–, Magyar örökség–, Prima primissima–, Pro Cultura díjakkal és a Pro Patria, non nobis Domine feliratú aranygyűrűvel kitüntetett orvos és közéleti személyiség egyszerűen elkezdte továbbgondolni az addig elhangzottakat. Onnan elindulva, hogy miért is gyűlölték azt az alkotót és embert, aki erre még ellenségeinek sem adott soha okot, szerteágazó eszmefuttatásában olyan dolgokat közölt szinte szájtátva figyelő hallgatóságával, amilyeneket másnak aligha hittek volna el.

A lélek igaza?

Lehet–e tudományos alapossággal, kristálytiszta logikával egybeolvasztani az emberi ész által bejárható valóságot a szemünk láttára alakot nyerő képzeletével? Vallási parancsokat történelmi tényekkel ötvözni, nyelvészetet és genetikát merész, eddig képtelenségnek tartott, de korunkban egyre inkább bizonyítható elméletek szolgálatába állítani? Ott, abban a hangulatban lehetséges volt. És még sok minden egyéb is. A magyarság genetikájának és történetének teljesen új értelmezése, a jelen, a jövő legégetőbb gondjainak egyszerre misztikus és nagyon földi magyarázata, feloldása. Elhitetni több mint ötszáz, materializmuson nevelkedett emberrel mindazt, amiről addig azt hitték: képtelenség. De lehet–e lehetetlenről beszélni napjainkban, amikor tudományos felfedezések sorozata ingatja meg eddig megkérdőjelezhetetlen matematikai és fizikai törvények igazát? A professzor szavaiban izzott a meggyőződés, a hallgatóinak segíteni, őket embernek, magyarnak megtartani vágyás. Olyan intenzitással, hogy szinte megkapaszkodhattak belé a fejüket, lelküket fölemelni vágyó emberek.

Az előadás után azért ő is kapott ajándékot. A szatmárnémeti származású, jelenleg Németországban élő Filip László, aki még személyesen ismerte Wass Albertet — annak az Egyesült Államokban megjelent egyik kötetét adta át.

A rendezvényt az elszakított részek legnehezebb sorsú térségéből, Kárpátaljáról érkezett Credo együttes nagy sikerű műsora zárta. Koncertjük érdekessége, hogy Wass Albert emléke előtt térségük kortárs költőinek alkotásaival tisztelegtek. A gyönyörűen énekelt, megzenésített versek (egy részük az egyre ismertebbé váló Bodnár Éva alkotása) szellemiségükben találkoznak a Wass Albert életművel.

 

Szóljon hozzá