Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Viseljetek gondot magatokra! – Presbiterek fogadalomtétele Dabolcon

Viseljetek gondot magatokra! – Presbiterek fogadalomtétele Dabolcon

Dabolc Református Egyházközségében vasárnap tartották meg a presbiterek fogadalomtételét.

A délelőtti istentiszteleten Szilágyi István Róbert lelkipásztor a Nehémiás Könyve 8. részének 9. és 10. verse alapján hirdette Isten Igéjét: „Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Ezsdrás, az írástudó pap, valamint a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez: Ez az ÚRnak, a ti Isteneteknek szent napja, ne keseregjetek és ne sírjatok hát! Mert sírt az egész nép, amikor a törvény igéit hallotta. Ő azt mondta nekik: Menjetek, egyetek kövér falatokat, és igyatok édes italokat. Küldjetek belőle azoknak is, akik semmit sem készítettek, mert ez a mi URunk szent napja, és ne bánkódjatok, mert az ÚR öröme a ti erősségetek.” Mindig szükség van az Igére, és az Ige szerinti reformálásra – mondta igehirdetésében a lelkipásztor. Az Ige kell, hogy meghatározza életünket és viszonyulásunkat az emberekhez.

Ezután az új presbitérium tett fogadalmat Isten és a gyülekezet előtt. Az presbitérium tagjai: Mezei István gondnok. Presbiterek: Illyés Sándor, Vékony Katalin, Gabona Éles Sándor, Kótai Ibolya, Ster Brigitta.

Számukra Pál apostol efézusiakhoz intézett szavait olvasta fel a lelkész az Apostolok Cselekedetei 20. részének 28. verséből: Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” Minden egyházi szolgának először magáról és a maga családjáról kell gondot viselnie, majd az egész nyájra. Ugyanakkor azt is üzeni az Ige, hogy habár látszólag emberek választották meg a presbitereket, de abban az Isten akarata érvényesült. A Szentlélek munkálkodott.

Szóljon hozzá