Kezdőlap / Ünnep / Vil goss got gy jt a sz v nkben (P sp ki zenet magyar s angol nyelven)
[*~ alt *]

Vil goss got gy jt a sz v nkben (P sp ki zenet magyar s angol nyelven)

“Aki ezt mondta: “s t ts gb l vil goss g ragyogjon fel”, gy jtott vil goss got sz v nkben, hogy felragyogjon el tt nk Isten dics s g nek ismerete Krisztus arc n.” (2Kor.4,6)

PunkosdSzeretett Testv reim!
P nk sd nemcsak Szentl lek kit lt s nek nnepe, hanem az egyh z t rt nelmi p ly j nak kezdet re eml keztet szent alkalom. Az dvt rt netben nem v letlenszer en egym s mell rendelt esem nyek, hanem egy tt hat ak, mert k z s gy k rb l fakad an egy g ret zenet t hordozz k.
Isten ez esztend p nk sdj n elemi er vel k sztet benn nket a lelkiismeret nk megvizsg l s ra, k l n s tekintettel egyh zunk megbecs l se, valamint a Szentl lek jelenl t nek elfogad sa ter n. Modernnek tetszelg vil gunkban sajnos sokan elker lik a gy lekezetet, mintha f l sleges int zm ny lenne. M sok, bar ti k rnek tekintik, ahol egy sz kebb t rsas gnak helye van, m sok pedig kereshetnek m s k z ss get, m s templomot. Napjainkban m r olyanok is vannak, akik gazdas gi egys gnek tekinten k az egyh zat, mert f ldje, erd je s marad k hitele van, gy rdemesnek l tszik azt hasznos tani. Visszak sz nni t nik a “cuius regio, eius religio”, azaz: aki a tartom ny, az a vall s is-, hirhedt s sok tkot fial jelens g. Sorolhat lenne sok egy b sz gyenletes egyh zrombol ” j t s”, azonban figyelj nk ink bb arra, ami most is rt k azoknak let ben, akik Isten k z ss get hoz aj nd k ban ezent l is ld st keresnek. Nem fognak csal dni, mert a vil g kezdet t l a vil g v gezet ig tart Isten k zvetlen jelenl te ebben a vil gban.
P l apostol Krisztus arc n l tja Isten dics s g t felragyogni. Egy rtelm h rad s ez arr l, hogy a mindenkori let k zpontja az Atya jobbj r l Szenl lek ltal ir ny t Krisztus J zus. re kell n zni, t kell hallgatnunk, m g ha “teljhatalm ” fejedelmek, “m lt s gteljes” f papok, t kegazdag f ldesurak k vetel znek emberfeletti magaslatok ut n! Krisztus sz ne el tt minden t rdnek meg kell hajolnia! (Fil.2,10) Teremt nk az let legels mozzanat ban megmutatta szeretet t. Aki a s t ts gb l vil goss got ragyogtatott fel (1M z.1,3), de Lelke is ott lebegett a vizek felett (1M z.1,2), az nagyon k sz lt minden tekintetben megfelel letteret biztos tani a teremt s koron j nak, a t bbi teremtm nyt l j l megk l nb ztethet embernek. Sohasem lett volna szabad megfeledkezn nk, s ezent l sem illik, hogy a f ld ,por b l, azaz “alkalmatlan” anyagb l lett nk, s m gis Isten szeretett gyermekei. P nk sdkor illik megeml kezn nk arr l is, hogy ez a k l nleges llapot abb l ad dik, hogy Isten az els emberform ba a maga Lelk t lehelte, ez lett az sp nk sd, mely elind totta a minden m s l t l k l nb letet, az emberit.(1M z. 2,7) A b n nemsok ra, az ta pedig lland an, szennyezte s bemocskolja ezt az istenarc embert, de a l lekk zl Asr felvette a k zdelmet a diabolikus er kkel. Ennek legfeledhetetlenebb s leghitelesebb bizony t ka ppen a felt mad st k vet en t rt nt. Sokan a s t ni gy zelmet v lt k elk nyvelni, amikor az res s r m sra utalt. Krisztus J zus nemcsak felt madott, hanem a f lelmek k z tt agg d tan tv nyoknak megjelent s megk n lta ket megint l lekkel. A hal lba hajl k akkor nem akartak hinni a szem knek, kev sb a f l knek. “Vegyetek Szentlelket” s megism telve az sp nk sd t, re juk lehelt. (J n.20,22) Az alkalmatlann lett test, az alakj ban s form j ban eltorzul ember megint l, mert Isten hatalma gy l tta ezt j nak.
A mindenkori let k zpontj ban m lt n van Krisztus egyh za! Ezt a m lt s got nek nk hatv nyozottan szolg lnunk kell. Sajnos a feladat egyre bonyolultabbnak t nik, mivel nemcsak a kereszty ns get ld z kkel tal ljuk szembe magunkat, hanem az egyh zon bel li butas ggal, avagy n s rdek rv nyes t ssel. A p nk sdi tiszt n l t s megk nny ti a t j koz d sunkat, amelyben megl tjuk a hely nval t s a k vetend t, de elv laszthatjuk a hamisat s az rd git. P nk sd zenete ma is az, hogy egyed l Krisztusban lenni, mert ez alapja az ltet k z ss gnek, amelynek h rom ismertet je van. Isten, testv r s nmagam. Az ls g hamiss ga megcs folja Istent, kij tssza a testv rt, v g l nmaga ellen fordul.
Az egyh zban megmutatkozik Isten szeretete, de az egyh zban Isten a mi szeretet nket keresi. P nk sd, szinte, lelkiismeretet megvizsg l , al zattal bocs nat rt esedez emberek nnepe. Legy nk min l t bben ezek k z tt!
ldott p nk sd t k v nok a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let nev ben!
Nagyv rad, 2016. p nk sd hava
A b kess g k tel k ben!

Cs ry Istv n
p sp k

He Made His Light Shine in our Hearts

Pentecost thoughts and greetings

“For God, who said, “Let light shine out of darkness,” made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God-s glory displayed in the face of Christ.- (2 Corinthians 4:6)

downloadDear Sisters and Brothers in Christ,

The descent of the Holy Spirit upon the Apostles and other followers of our Lord is the holy occasion to celebrate the “Birthday of the Church.” May this Pentecost urge us to examine our consciences, with a special emphasis on how we honour the Church and how do we accept the Holy Spirit.

Paul the Apostle saw God-s glory displayed in the face of Christ. No doubt, the centre of life is Jesus Christ, who guides us from the right of the Father, by the Holy Spirit. We must look at Him, and we must obey Him.

We should have never forgotten that despite being created of “unsuitable material” – dust – we are still beloved children of God. At Pentecost, we ought to remember that this “special status” stems from the fact that the Spirit of God gave life to humans, we became living souls by His breath of life (Genesis 2:7). This was the “First Pentecost” which provided mankind a superior life to the rest of creation.

Jesus Christ was risen from the death, and offered the Spirit again to His disciples in despair. By repeating the “First Pentecost,” He said after He had breathed on them: “Receive the Holy Spirit.” “Unsuitable” human bodies and distorted souls live again – due to God-s power.

Christ-s Church is therefore justly in the centre of life. The message of Pentecost remains that we must be in Christ, because He is the foundation of the living community between God, our brethren and ourselves.

God-s love is shown in the Church. However, God searches for our love within the Church. Pentecost is the celebration of honest and self-examining people who seek forgiveness with great humility. Let us join the community of these people!

On behalf of the Reformed Church in Romania, Kir lyh g mell k District, I wish you blessings at Pentecost!

In the bondage of peace,

Istv n Cs ry
Bishop

Szóljon hozzá