Kezdőlap / Szavalóverseny / VII. Szil gyi Domokos szaval verseny Batizon

VII. Szil gyi Domokos szaval verseny Batizon

http://refszatmar.eu/wp-content/uploads/2014/05/IMG_4679.jpgA Szatm ri Reform tus Egyh zmegye s a Batizi Reform tus Egyh zk zs g felh v st int z a versszeret ltal nos- s k z piskol sokhoz.

A rendezv ny els dleges c lja olyan szaval verseny megszervez se, mely m lt m don megeml kezik Szil gyi Domokos letm v r l, aki 1955 s 1960 k z tt lt Batizon, mivel desapja, K roly tiszteletes, volt a gy lekezet lelkip sztora.
A szaval versennyel olyan hagyom nyt akarnak teremteni, mely fel leszti s fenntartja az ifj s gban a Szil gyi Domokos k lt szete ir nti rdekl d st. A szaval verseny id pontja: 2015. prilis 25., de. 10 ra

A versenyre a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye verskedvel di kjait v rj k.

A versmond knak sszesen k t szabadon v lasztott verset kell tudjanak, melyek k z l az egyik Szil gyi Domokost l, a m sik pedig a magyar irodalom istenes versei k z l val kell legyen.

Jelentkez si hat rid : 2015. prilis 18. Jelentkezni az al bbi el rhet s geken lehet: e-mail: szilagyidomokos@freemail.hu, Tel: 0261-774.067, 0745-906.903

A szaval verseny els alkalommal 2008-ban ker lt megszervez sre, ekkor k zel h szan jelentkeztek gyermekek s ifjak k z l. Azonban vr l- vre n tt a szavalni v gy k sz ma, gy 2014-ben m r k zel kilencvenen vettek r szt a szaval versenyen. A jelentkez ket elk s rik csal dtagok, lelkip sztorok s felk sz t tan rok, akik k z sen gy lnek ssze az Ige s a Vers asztala k r , hogy l lekben, bar ts gban, tud sban, s k nyvjutalomban meggazdagodva t rhessenek vissza gy lekezeteikbe.

Szóljon hozzá