Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vigadozva nekel angyalok – Egyh zmegyei k rustal lkoz Vet sen

Vigadozva nekel angyalok – Egyh zmegyei k rustal lkoz Vet sen

Bibliai t rt net szerint J k b satya lomban l thatta azt, hogy egy gi er l tr n az angyalok fel s al j rnak, sszek tve az eget a f lddel. Jelk pesen sz lva, ennek a jelens gnek lehettek tan i mindazok, akik Vet sen vigadozva nekeltek az egyh zmegyei k rustal lkoz n.

T z k rus, kilenc gy lekezet k pviseltette mag t a vet si reform tus templomban megszervezett k russeregszeml n. A megtelt k z pkori hajl kban megrendezett esem ny elej n vas rnap 17 r t l M th R bert h zigazda lelkip sztor hirdette Isten szav t, rdekes m ron egy kar csonyi textus alapj n, de m gis tal l an. Luk cs evang liuma m sodik r sz b l olvasva az angyalok nek hez kapcsolta a jelenlev ket, hiszen majd egykor k z s k rusban fogunk vel k nekelni, de l lekben m r most lehet kapcsol dni hozz juk. Az nek felemeli a lelket a b nat s a f ldi dogok f l , ez rt kell b tran nekelni s engedni, hogy a karvezet fogjon ssze benn nket. s akkor l trej n let nkben is a harm nia Istennel s emberekkel. – mondta az igehirdet .

Higyed Gy ngyi a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye zenei el ad ja, a k rustal lkoz f szervez je m r a rendezv ny els fel ben, a k rusok k z s nek t (Alleluja) hallgatva, kimondta: rangos esem nyen lehetnek jelen, ahol rt kes s sz p zeng s nekeket hallhatnak a k vetkez mott val: vigadozik sz v nk, sz nk az rt nekel. A k rusok bizonys gt tel t megel zve citer k hangja b v lte el a hallgat s got. Az Aranykapu Kultur lis Egyes lett l, Ag rdi va vezet s vel, el sz r a kicsik Eszterl nc csapata zen lt, majd pedig a feln ttek lltak el hallgat cs rd s s friss zen vel.

A k rusok seregszeml je a minden bizonnyal legfiatalabb k russal kezd d tt. A nemr g alakul h zigazda vet siek Pap Szov ti Imelda karvezet s vel buzd tottak: Ne aggodalmaskodj l! A lelkip sztorok k rusa, Higyed Gy ngyi karnagy vez nylet vel k pr ztatta el a gy lekezetet, amelyet be is vontak Az Asr csod san m k dik kezdet dics ret nekl s be. A lelk szk rus nyolc ve szolg l h s gesen. Ilomczai Zsombor lelkip sztor a n gy ve m k d sz razberki gy lekezeti k russal egy tt ldotta az Urat, majd ld st k rt az emberekre is. A Szatm r-Szigetlankai Reform tus Egyh zk zs g k rus t Csorv si Mih ly presbiter konfer lta be mott jukkal: diadalmasan s ujjongva. Nagy R bert lelkip sztor vez rlet vel ennek megfelel en nekeltek a gy zedelmes s felt madott J zus Krisztusr l.

Higyed Istv n lelkip sztor kis sz j t kkal elmondta, hogy 2012-ben Mikol ban k ind tott k el a vet st, ami N meti (2013), S rk z jlak (2014) rint s vel id n Vet sen is kikelhetett. A Mikolai Reform tus Egyh zk zs g Vegyeskara Ger Anik karvezet s vel szolg lt. Orosz M rta karnagy s tan rn k t k russal is k pviseltette a L ncos templomot. A fiatalok h zasokb l kialakul csapat a Soli Deo Gl ria ut n a Laudate Dominum is sz vb l nekelt. Apa s Pat h za gy lekezet nek k rusa k z sen llt ki az rasztala k r . El bbit Vajda Levente f gondnok mutatta be, ut bbit Tolnai J nos lelkip sztor prezent lta. Tolnai Zelma sajn latos okokb l nem lehetett jelen, (innen kitart st k v nunk neki) gy mindk t csapatot Badar Andrea vezette. A Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g Wessel nyi Kata Vegyeskara Nevezi Dobosi Csilla ir ny t s val z rta az angyali seregek sor t.

Higyed Gy ngyi h l s sz vvel osztotta ki az okleveleket a k rusok k pvisel inek buzd tva ket, hogy folytass k a megkezdett munk t. A diplom k mell a H zi ld st is megkaphatt k a jelenl v k: Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott b ke; Hol b ke, ott ld s; Hol ld s, ott Isten; Hol Isten, ott sz ks g nincsen.

Szenth roms g vas rnapj n val ban rangos esem nynek volt h s ges h zigazd ja a vet si gy lekezet, amely szeretetvend gs ggel kedveskedett a vend geknek.

Szóljon hozzá