Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. m rcius 8.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. m rcius 8.

“Ne nyugtalankodj k a ti sz vetek: higgyetek Istenben, s higgyetek nbennem.” J nos 14,1

J zus hal la el est j n besz l gy a tan tv nyokhoz. Tudja, hogy az, ami vele fog t rt nni nagyon meg fogja viselni ket. B r kor bban is besz lt nekik k zelg hal l r l, gy l tszik, nem nagyon vett k komolyan. Akkor sz lt nekik err l J zus, amikor a tan tv nyok a vele val k z ss g ld sait lvezt k. Annyira tj rta eg sz val jukat a Krisztus-k zels g felh tlen r me, hogy a hal lr l sz l komor h r nem tal lt utat sz v k s elm j k fel . M g ha hallott k is, igyekeztek azonnal kit r lni a fej kb l. Term szetes emberi reakci ez.

Az Asr J zus tudja, hogy k zeledik a s t ts g r ja, ez rt most b vebben besz l a tan tv nyoknak elmenetel r l. Testben kev s ideig lesz m g vel k. Ez a tudat nyugtalans got sz l az v i lelk ben. Ahov J zus megy, k m g nem mehetnek oda, b rmennyire is szeretn k. J zus felsz l tja ket, hogy ne engedjenek teret magukban ennek a megrend t rz snek. Ha csak ennyit mondana J zus az nem volna t bb leveg be besz l sn l, semmitmond , felesleges sz cs pl sn l. De nem csak ennyit mond. A nyugtalans g helyett, azt az energi t, amelyet erre haszn lnak ford ts k ink bb m sra, p ld ul arra, hogy higgyenek Istenben s higgyenek J zus Krisztusban. Az aggodalomnak, a f lelemnek, egysz val a nyugtalankod snak az alternat v ja nem m s, mint a hit. Nyugtalan a mi sz v nk, am g meg nem nyugszik Benned – mondja Augusztinusz egyh zatya. Tapasztaltad-e m r, hogy amikor a hit magaslatait j rtad kev sb volt benned nyugtalans g? Ugye, milyen j rz s volt?

A nyugtalans got az emberben a legink bb a j v ismeretlens ge okozza. Err l a j v r l besz l J zus a tan tv nyoknak. Elmondja nekik, hogy nem az ismeretlenbe megy, hanem az Aty hoz, hogy helyet k sz tsen mindenkinek, hogy ahol van, majd az v i is ott legyenek. Az Aty hoz egy t vezet, s err l mondja Tam s – a t bbiek nev ben is-, hogy nem ismerik ezt az utat. Pedig ismerni k kellett volna, mert nem most hallanak r la el sz r, de J zus hat rtalan szeretete nem korholja meg ket emiatt. M g sokatmond bb kijelent s form j ban jra elmondja nekik: ” n vagyok az t, az igazs g, s az let; senki sem mehet az Aty hoz, hanemha n ltalam”(J nos 14,6).

Istenhez, a mi mennyei Aty nkhoz egyetlen t vezet: J zus Krisztus. A szent s torban illetve k s bb a jeruzs lemi templomban a Szent lyt egy t z m ter magas s nyolc centim ter vastag k rpit v lasztotta el a Szentek Szentj t l. Ide – hal lb ntet s terhe alatt- tilos volt bel pni mindenkinek. Egyed l a f pap mehetett be, de is csak egyszer, a nagy engesztel si napon. Azonban is csak miut n el tte ldozatot mutatott be mag rt, mert sem volt b ntelen, majd a n p rt is. Ezt k vet en vitte be az ldozati v rt s nt tte a szent l da tetej re engesztel st szerezve mind a maga, mind a n p b n rt.

Mindez rnyk pe volt a val s gnak. Amikor J zus meghalt a kereszten ez a templomi k rpit kett hasadt , ami azt jelenttette, hogy kiny lt az t a Szentek Szentj hez, azaz szabad az t Istenhez. Ez az egyetlen val s g, ha gy tetszik az egyetlen igazs g. Krisztus maga az let is, rajta k v l nincs igazi let csak veget l s, mert “Aki a Fi , az az let, akiben nincs meg az Isten Fia, az let sincs meg abban”(1 J nos 5,12). Ragadd meg h t Krisztut s elt nik a nyugtalans god s helyette tied lesz az r k let. men.

Szil gyi Bal zs

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá