Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. m rcius 5.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. m rcius 5.

“Bizony, bizony mondom nektek, hogy k z letek egy el rul engem.” Jn. 13,21/b

Olvasand szakasz: Jn. 13,21-30

Vall s r s gyermekeknek tettem fel egyszer a k rd st, hogy ki rulja el J zust? Azonnal j tt is a v lasz: h t J d s! r ltem neki, hogy tudj k a t rt net alapj n a v laszt, de egy m sik k rd st is feltettem: Biztos, hogy J d s rulja el? Csend lett. Azt n az egyik le nyka, f l nken jelentkezik, s k rd s form j ban v laszolt: Tal n mi tiszteletes b csi? n azt feleltem neki, hogy a vall s ra v g n d nts k el k.

Ki rulja el J zust? – ez a f k rd s nk a mai nap, gondolkozzunk ezen, forgassuk Istennek Ig j t a sz v nkbe s ha lehet, akkor a nap v g re d nts nk mi is ebben az gyben.

J zus megmossa tan tv nyainak a l b t. Egy tt voltak, azt n egy adott pillanatban k zli vel k, hogy valaki a 12 k z l el fogja t rulni. Egyfel l ebben a kijelent sben ott van az Asr f jdalma. Milyen f jdalmas neki ezt kimondani. Elh vtalak benneteket a csal di hajl kb l, munk tok mell l, szeretteitek k r b l, velem j rhattatok, tanulhattatok t lem, olyan csod kat lhettetek t, ami nem mindegyik embernek adatott meg, egy tt ett nk, egy tt n lk l zt nk, egy tt s rtunk s r lt nk, s most ezek k z l az emberek k z l valaki el rul engem. Felad a hat s gnak. Lehet, hogy hidegen hagy t ged ez, hogy Krisztusnak f j ez, hogy el rulj k, s azt mondod: milyen j , hogy nem n voltam az, de n gy rzem, hogy a kereszts g ltal mag ba oltott, elv lasztott minket az Asr. Az eny m vagy, n pedig a tied leszek, csak higgy nbennem. Gyermekei, megv ltottjai lehet nk J zusnak, s tal n thetj k is a mell nket, hogy kereszty n vagyok, de n zz magadba s lelkiismeretesen tedd ezt: vajon te s n nem ruljuk el t hitetlens g nkkel, let nk korcsoss g val, hangos s durva besz d nkkel, haragot gerjeszt viselked s nkkel? Dehogy is nem! F j a J d s rul sa is neki, s f j a mi nk is.

M sfel l ott vannak a tan tv nyok. Csod lkoznak! K z l nk valaki? L tezik ez? Vajon ki lehet? Gyanakv tekintetek. s itt szokott az az ltal nos magatart s el j nni, hogy n jobb vagyok, mint a m sik. Nem teszek annyi rosszat, mint az ott! P ter megk ri J nost, hogy k rdezze meg ki az, s amikor J zus utal arra a valakire s k ri, hogy hamar tegye meg, m g akkor is a tan tv nyok f lre rtik szav t. Vajon k z l nk ki rulja el? Te? Vagy n?

s van m g itt ebben az Ig ben sz momra egy sokat mond k p: J zus a t lba bem rtott falatot tadja J d snak s azt olvassuk, hogy “a falat ut n bement abba a S t n.” J zus igaz l v n tadja neki a falatot, akkor hogy hogy abban a falatban jelen volt a S t n? Vagy csak azut n ker lt bel ? Az rvacsora szereztet si Ig je jutott eszembe: pr b lja meg mag t az ember, s gy egy k abb l a keny rb l s gy igy k abb l a poh rb l, mert aki m ltatlanul eszik s iszik t letet eszik s iszik mag nak, mert nem becs lte meg az Asrnak test t. Nem becs lte meg! J d s nem becs lte meg az ldott napokat, h napokat, melyeket Krisztus mellett elt lthetett. haszonb l volt mellette: volt a p nzt ros, m sfel l, arra gondolt, hogy Krisztus k zel ben megkapja automatikusan az r k letet. Nem becs lte meg az Asr k zels g t, s k zben m sfel is kacsintgatott. m r besz lhetett a papokkal, s t a p nz dolg r l is sz t ejthettek, s most ez meg is val sult. J d s elfogadta a falatot, s ezzel elfogadta a S t n hatalm t is. Nem gy k zeledett J zus, ahogy kellett volna: sz m t sz nd kkal. Sokszor m ltatlan a mi kez nk is, de a sz v nk is. gyelj nk arra, hogy hogyan k zeled nk fel .

A vall s ra v g n a kisl ny annyit mondott nekem, hogy , ha rosszul viselkedik, akkor is el rulja az Urat. Vajon te a nap v g re milyen k vetkeztet sre fogsz jutni: csak J d s, vagy te is rul ja vagy a Krisztusnak? men

Kov cs M ty s P ter

S ndorhomok

Szóljon hozzá