Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. m rcius 12.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. m rcius 12.

Jn. 14, 22-24

“Ha valaki szeret engem, megtartja az n besz demet” (Jn. 14, 23. b)

J nos evang lium nak 14. r sz ben a tan tv nyi k z ss g r sz r l k rd sek hangzanak el J zushoz s a mester ezekre v laszol.

Mai alapig nkben J d s tan tv ny k rdez: “Uram, mi dolog, hogy n k nk jelented ki magadat, s nem a vil gnak?”. Minket is meg rint J d s k v ncsis ga, m g fontosabb a Mester v lasza, de el tte n zz k meg ki is a k rdez , kit k rdez meg s milyen feleletet kap feltett k rd s re!

J d s apostolr l el kell mondanunk, hogy nem az “ rul r l” van sz , hanem J zus unokatestv r r l, akit a megk l nb ztet s kedv rt Taddeusnak, egyes k ziratokban Lebbeusnak nevezik. Bizonyos ll t sok szerint a k nai esk v v leg nye, level ben Krisztus szolg j nak s Jakab testv r nek nevezi mag t. Szolg lat r l azonban keveset tudunk. Felvet se, k rd se azonban igen k zelinek t nik sz munkra, akik hasonl k ppen llunk el rtetlen l let nk esem nyeivel szemben. Mert sz mos pr bat tel ri sz v nket, a sz rke h tk znapok vil g ban nehezen l tjuk meg Krisztus f nyess g t, megk rdezz k im ds gunkban mi rt a betegs g, mi rt a f jdalom, mi rt a h bor ?

J s r mteli, hogy J d s nem egy h tk znapi embert, csup n egy tan t t, hanem mag t az Isten fi t k rdezi meg, hallja annak felelet t s fogadja el v lasz t.

J zus v lasza t k letes s minden szempontb l kiel g t . Im ds gainkban hallhatjuk azt a v laszt, amelyik t le j n, ami nek nk tal n sokszor nem tetszik, amelykel tal n sokszor nem rt nk egyet, de amelyikr l tudjuk, hogy szeretetb l t pl lkozik s Isten igazs ga szerint megy v gbe.

K rdezz k meg Krisztust ma is s v laszolni fog. men!

Kiss J zsef,

Szatm rp lfalva

Szóljon hozzá