Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. j lius 16.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. j lius 16.

“K sz nt tte ket, s r szletesen elmondta, mit tett Isten a pog nyok k z tt a szolg lata ltal.” (ApCSel 21,19)

Olvasand Igeszakasz: ApCsel 21,17-26

P l meg rkezett Jeruzs lembe, s Jakabbal egy tt tal lkozott a v nekkel. R szletes besz mol t tart, hogy milyen sikereket rt el Isten a pog nyok k z tt az szolg lata ltal. Olyan emberek k z tt, akik P llal val tal lkoz suk el tt semmit nem tudtak Isten dics s g r l, j n h nyan megt rtek s Isten szolg lat ba lltak.

Mindazok, akik ezt hallott k Isten kezdt k el dics teni, s r ltek annak, hogy az evang liumot t bben is lelki t pl l kk nt fogadt k el. rdemes n h ny mondat erej ig P lra s v nekre figyelni. P l nem mag ra ir ny tja a figyelmet akkor, amikor sikereket rt el a pog nyok k z tt. Nem kezdte el tetteit felnagy tani, hogy ezek miatt nagyobb elismer st szerezzen mag nak, hanem azt mondja, hogy Isten Szentlelke v gezte el a munk t. Neki k sz nhet minden. egy eszk z volt Isten kez ben s ezt az eszk zt forgatta, ir ny totta az Asr. Annyira j lenne, ha az ember el tudn ezt saj t tani, hogy nem kell dicshimnuszok ut n v rakozni, akkor ha valamit tesz. Nem kellene mindig kiemelni azt, hogy n is ott voltam, ez vagy amaz a dolog nekem k sz nhet . Hadd hozzak ide egy p ld t: egy presbiter az egyik gy lekezetben mindig hangad volt. Amikor vend gek rkeztek a gy lekezetbe mindig szerette kihangs lyozni, hogy p tette a par ki t, j totta fel a templomot. S aki ezt hallotta s nem ismerte, el is hiszi neki, s gyes embernek tartja. Azonban az p tkez sben csak annyit seg tett, hogy n h ny szek r f ldet hordott el s azt is p nz rt. Istennek kell h l t adjunk er nk rt, munk nk rt, hogy az nagys g t hirdethetj k ilyen tetteinkkel is, ne pedig magunkra ir ny tsuk a figyelmet. M sfel l ott vannak a v nek. Tudnak r lni a szolgat rs siker nek. Annak, hogy Isten rajta kereszt l t r t.

Annyira ellent tben ll ez mindazzal, ahogy mi most l nk. Ha valaki valamiben sikeres, vagy h z t tudja fel j tani, vagy b k ben l odahaza szeretteivel, vagy gondoljunk b rmi m sra, az emberek nem r lnek m sok siker nek, hanem irigyked , s t haragv tekintettel n znek r juk. Pedig J zus azt tan tja: egy tt r lj az r l kkel s egy tt s rj a s r kkal. Tov bb a v nek, ahogy a j h reket hallott k a pog nyok fel l, azonnal Istent dics tett k. Mert Isten minden dics s g.

Pr b ljunk meg ezen a mai napon arra figyelni, hogy egym s siker nek r lj nk, el rt eredm nyeinket ne magunk jav ra rjuk, hanem mindenben az Asr alkot szeretet t l ssuk s ezek rt h l t is adjunk. men!

Kov cs M ty s-P ter,

S ndorhomok

Szóljon hozzá