Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. febru r 8.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. febru r 8.

“Viv k t, aki el bb m g vak volt, a farizeusokhoz.” (J nos 9,13)

Egy vakon sz letett ember visszanyeri a l t s t. Csod latos! Tal n semmi rem nye nem volt m r, hogy valaha is megv ltozhat nyomor s gos lete. S l m, J zusnak k sz nhet en ez a v ltoz s most m gis bek vetkezett. Mennyire r lhetett ez az ember, micsoda boldogs g j rhatta t a lelk t! H t m g a sz lei hogy r lhettek, akik gyermek k megsz let se ta hordozt k sz v kben a keser s get amiatt, hogy szerelm k gy m lcse vil gtalan, aki k nytelen ebben az llapotban le lni az let t. R ad sul – mintha ez nmag ban m g nem lett volna el g – az emberek megvet s t is el kellett viselni k, hisz a kor vall sos felfog sa szerint a sz let si rendelleness g a sz l k ltal kor bban elk vetett valamilyen b nnek a k vetkezm nye miatt van. S most mindez J zusnak k sz nhet en egycsap sra megv ltozott. Tal n nem t lz s, ha azt mondom, hogy ezek ut n tombolnia kellett volna mindenkinek az r mt l. Sajnos nem ez t rt nt.

A meggy gyult embert a farizeusok el be viszik, hogy megvizsg lj k az esetet. s ez nem j jel. Ezek a vall si vezet k nyegle magatart suk miatt m r eleve el t lettel vannak J zus ir nt. ntelts g k, nigazult mivoltuk teljes lelki vaks gr l rulkodik ebben az esetben is. Mint m skor most is keresik azt a pontot, hol lehet bele k tni J zusba. Szombatnapon gy gy tott, ami munk nak min s l s ez szigor an tilos, teh t J zus megszegte a t rv nyt. M sok azt mondt k, hogy b n s ember nem tehet olyan csod t, amilyent J zus tett. Szemmel l that an J zus cselekedete megosztotta a jelenl v ket.

Pedig ennek a t rt netnek nem ezt a hat st kellett volna kiv ltania bel l k. Nem a t rv ny bet j n kellett volna r g dniuk, melyet egy bk nt helytelen l rtelmeznek, hisz Isten sohasem tiltotta a szombatnapon t rt n gy gy t st. E helyett t rdre kellett volna ereszkedni k J zus el tt s a meggy gyult emberrel egy tt r lni, magasztalni Istent, ami rt visszaadta a l t s t ennek az embernek, nem csak a k ls , de a bels l t s t is. s ez az igaz n fontos, mert ilym don nem csup n testi eg szs g t nyerte vissza, hanem dv ss get is kapott J zust l. Ha van valami ebben az letben, ami r mre adhat okot, akkor ez az. A farizeusok m gsem r lnek. Mi rt? Mert csak az engedelmess g l tszat t mutatj k, de ott bel l a sz v kben nem adt k t az uralmat Istennek. Ez rt maradnak l lekben vakok.

Megvan-e benn nk a kell al zat s engedelmess g J zus ir nt, hogy megl ssuk az csod j t m sok let ben is? Ha igen, akkor tudunk-e r lni a m sok r m nek? El rasztja-e sz v nket a h la s az r m nem csak a mi, de a m sok szabadul sa miatt is? Pr b ljunk ma r lni a m sok let ben l tott ld soknak. Ne t rv nyeskedj nk, hanem szeress nk! men!

Szil gyi Bal zs

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá