Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. febru r 7.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. febru r 7.

“N kem cselekednem kell annak dolgait, aki elk ld tt engem, am g nappal van:

elj az jszaka, mikor senki sem munk lkodhatik.” (Jn 9,4.)

1. A tan tv nyok k rd se

Amint a tan tv nyok megl tnak egy, sz let s t l fogva vak embert, furcsa m d az els k rd s kb l nem a sz nalom, sajn lat, r szv t s seg t k szs g sug rzik ki, hanem az el t let. Ki v tkezett, hogy ebbe a helyzetbe ker lt? Vajon ma nem ugyanez az els gondolatunk, ha megl tunk egy szorult helyzetbe ker lt embert? Kinek a hib j b l ker lt oda? Term szetesen a saj t hib j b l, v laszoln nk sokan ma is a tan tv nyok hevesked m dj n. Ha valakinek baja, panasza van, akkor maga l ssa, mert val sz n leg vagy , vagy valaki m s, de biztosan kellett legyen valaki, aki hib t k vetett el. s m r sz j k is az elk pzel seket, alkotjuk meg az t let nket. Szomor , hogy ppen J zus tan tv nyai viselkednek gy. M g a vil gt l, a Krisztust l t vol l emberekt l nem venn nk furcs n az effajta gondolkod sm dot, de a tan tv nyhoz nem illik. J zus ki is oktatja ket, s a tan tv nyok nem z gol dnak. Vajon el tudn m-e fogadni, ha ma ebben a tekintetben kioktatn nak? Amikor m r kialakult m sokr l a v lem nyem, akkor meg kell pr b lni az Ige t kr be helyezni az t lkez s helyett.

2. A Silo m tava

A m sodik r sz J zusr l sz l, illetve a vak ember engedelmess g r l. J zus ism t egy megd bbent kijelent st tesz: felsz l t egy vak embert, hogy menjen el valahov . Ugyanaz, mint a Bethesda tav n l. Megk rdez egy beteg embert, hogy akar-e meggy gyulni. Ak rmennyire is ban lisnak t nne a k rd s, a mag t l rthet d k rd sre is egyszer v laszt v r J zus. Menj el a Silo m tav hoz. Mennyi gondba ker lhetett ennek az embernek elmenni oda, ahov a Mester k ldte. Hiszen vak volt. M sokat kellett megk rnie, lefizetnie az rt, hogy eljusson a c lba. De m gis megtette. Ez volt a legb lcsebb d nt s. M g nincs kez ben a gy gyul s, csak annak g rete, amihez teljes teni kell egy egyszer nek t n feladatot. ppen gy, mint a sz riai Na m n, aki kigy gyult pokloss g b l, miut n megf rd tt h tszer a sz m ra megvet sre m lt Jord n viz ben. Vagy a t z lepr s, akik m g tk zben meggy gyultak. Tal n te is szeretn l valamilyen betegs gb l, b nb l, teherb l, amelyek miatt m sok meg t lnek, kik z s tenek, kigy gyulni. Nem kell egyebet tenned, csak elmenni oda, ahov J zus k ld t ged. Engedelmeskedni az szav nak.

3. bredj, bizonys gtev l lek

A mai igeszakasz z rad ka az, amikor a bizonys gt telre, sz mad sra ker l a sor. J zus tan tv nyai m r leszerepeltek, a csoda megt rt nt, meggy gyult a sz let s t l fogva vak ember, akir l m r mindenki lemondott, s m r csak a koldul s jutott sz m ra. Azt n, megsz l tj k t azok, akik eddig szre sem vett k. Most m r hirtelen fontos lett, s k l nleges. De akkor sem az szem lye ir nt rdekl dtek igaz n, hanem J zus ir nt. De ezt nem veszi a sz 1v re, nem s rt dik meg miatta, hiszen sz v ben m g ott van a csoda megtapasztal sa nyom n fakad r m. Ennek az embernek is csak annyib l llott bizonys gtev se, mint a k s bbi apostoloknak: amit l tott, s hallott, arr l tett bizonys got. Elmondta azt, amit meg lt, t lt. B rcsak tudn nk mi is ily m don bizonys got tenni J zusr l. Arr l, amit tett rt nk, vel nk. M s lenne ez a vil g, ha nemcsak magunkr l besz ln nk, ha nemcsak m sokat t lgetn nk, hanem J zusra figyeln nk.

A t rt net utols mondata megd bbent , de sajnos a szomor val s got t kr zi. Nem tudom, most hol van . Hol van most az a J zus, aki t ged meggy gy tott? Nem tudom. Nem tudjuk, mert k l n utakon halad let nk. B r n ha napj n keresztez dnek tjaink, egy bajban, k zdelmes lethelyzetben, hull mv lgyben, lelki m lyponton, de azut n- azut n m r azt sem tudjuk merre van J zus. Mert nem tudunk ut na menni, nyom ba szeg dni. Persze a vak ember ppen feladat t teljes tette, s J zus m r elment tal lkoz suk hely r l, de att l m g van, l tezik, s meg lehet t keresni. Sokszor tapasztaltuk meg Isten seg ts g t, de azt n gy ment tov bb let nk, mintha nem t rt nt volna semmi. Nem szabad ilyen h l tlannak, k z mb snek lenni, hanem mindent el kellene k vetn nk az rt, hogy a megtapasztalt csoda s gy gyul s ut n h l nkat is kifejez sre juttassuk. (Olyan ez, mint a k t h rmas feloszt sa: az ember nyomor s ga, az ember meg gy gy t sa/megv lt sa, s az ember h laad sa).

Pr b ljunk meg mindannyian nemcsak elv rni dolgokat Istent l, hanem megk sz nni, s h l b l Neki szentelni az letet. MEN!

K rti Tam s,

Szatm rg rbed – Aranyosmeggyes

Szóljon hozzá