Velünk az Isten! – 2015. febru r 6.

“Ha n dics tem magamat, az dics s gem semmi., az n Aty m az, aki dics t engem, akir l ti azt mondj tok, hogy ti Istenetek” (J nos 8:54)

A vita fokoz dik J zus s az n. “hivatalosak” k z tt. Annak ellen re, hogy J zus a nyelv k n besz l, k m letlen is vel k szemben, v llalja a konfrunt ci t, annak rdek ben, hogy r bredjenek arra, hogy rett k is j tt.

Mennyire igaz, amit P l apostol r fel le Filippibe: “… nmag t meg res t , szolgai form t v v n f l…( Filippi 2:7) Itt is beismeri, hogy az dics s ge semmi. M gha gy is t nik, hogy nmag t dics ten , egyed l csak az Atya dics theti t igaz n mindazok rt, amit megtett s kib rt. K tszer hangzik el felette a sz zat: “Ez az n szerelmes fiam, akiben n gy ny rk d m”. Kell-e enn l nagyobb elismer s? Ezt tudta Keresztel J nos, a tan tv nyok k z l P ter, Jakab s J nos apostol. K s bb mindenki, aki befogadta, felismerte Benne az Isten Fi t. Ma m r nem k ts ges, kicsoda , nem is ez a k rd s, de az mindenkor k rd s marad, hogy mennyire tudom r b zni az letemet, mennyire hiszek Benne, hogyan vallok mellette, kinek mondom el, hogy mindenkinek megv lt ja akar lenni. Szem lyesen neked sz l a k rd s: hogyan llsz a te Krisztusoddal?
A v laszt r d b zom.
Oly nehezen rtett k,
mert meg rteni
nem akartak,
ink bb hal lra adtak.
Sokan rtetlen l
lltak a kereszt alatt,
csak csod lkoztak,
de m g akkor sem hitt k,
semmi az n dics s gem
az Atya dics s ge mellett. men.

Fodor Lajos,

Halmi

Vélemény, hozzászólás?