Kezdőlap / Imahét 2015 / Velünk az Isten! – 2015. febru r 1.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. febru r 1.

“A t rv nyben pedig megparancsolta n k nk M zes, hogy az ilyenek k veztessenek meg: te az rt mit mondasz?… De mikor szorgalmazva k rdez k t, felegyenesedve monda n kik: A ki k z letek nem b n s, az vesse r el sz r a k vet- Az pedig monda: Senki, Uram! J zus pedig monda n ki: n sem k rhoztatlak: eredj el s t bb ne v tkezz l!” (Jn.8,5.7.11)

Olvasand : Jn.8,1-11

Imaheti szolg latok alkalm val a sam riai asszony t rt net t magyar zzuk.

A mai t rt netben a h zass gt r asszony let n kereszt l szeretne J zus Krisztus r vil g tani egyetemes b n ss g nkre, korl tainkra, v daskod sainkra, arra, hogy el t leteink megk t z tts g ben l nk. A t rv ny az 5M z. 22,22 szerint igy sz l : “Ha rajtakapnak valamely f rfit, hogy f rjes asszonnyal h l, k mindketten meghajlanak, a f rfi, aki az asszonnyal h lt, s az asszony is. gy tisztist ki a gonoszt Izr elb l.”Az r stud k s farizeusok a k s rt m dszer nek megfelel en elfogultan s szem lyv logat an v doltak, r ad sul Isten Ig j t elferd tve.

A v dol s soha nem fakad szeretetb l, m g akkor sem, ha a v dl nak igaza van. Ma is sok a v daskod , sokkal t bb, mint a szeretetben l ember. A szeretet sok v tket elfedez, az emberek ltal ban keveset n znek el egym snak, pedig a v daskod s, a pletyka, m sok befeket t se sokak el tt, s lyos k rokat okoz. Az r stud k elhat rozt k, hogy J zust meg lik, sz gyenletes terv kh z ezt az asszonyt haszn lt k. Vannak emberek, akik most is azzal igazolj k magukat, hogy m sok b n t felh nytorgatj k. A v daskod s mag ban hordja saj t t let t.

A megbocs t J zus Krisztus. mindenkir l felt telez valami j t. Senki sem lehet el g rossz ahhoz, hogy J zus ne szeresse, s ne tudjon vele valami eg szen jat kezdeni. J zus mindannyiunkr l felt telez valami j t. Ez az asszony is megkapja az j let lehet s g t. nem k rhoztatni, megszabad tani akar b neinkt l:”Ha meg nem bocs tj tok az embereknek az v tkeiket, nektek sem bocs t meg a ti Mennyei Aty tok. Ki az aki nem b n s?” Megv lt nk benn nk is a megbocs t st munk lja.

Isten el tt nincs szem lyv logat s, mert nincs k l nbs g. (R ma 3,22): “-mert mindny jan v tkeztek s sz k lk dnek az Isten dics s ge hi ny ban, de megigazulnak ingyen, az kegyelm b l a J zus Krisztusban val v lts g ltal, akit az Isten engesztel ldozatul rendelt.” Cselekedetek s t rv ny ltal az ember nem igazulhat meg, csak J zus Krisztus ltal. Mindenf le indulat, t lkez s, bossz m g tt az b jik meg, hogy Istennel nem b k lt nk meg igaz n s nmagunkkal sem. Aki r szese lett Isten hat rtalan megbocs t szeretet nek az sz vb l meg tud bocs tani a m sik embernek. A megbocs t meg rtette Istent s a m sik embert is.

Az Isten szeretet vel val tal lkoz s ut n megv ltozik az lethelyzet nk: “Eredj el s t bb ne v tkezz l!” A h v ember is v tkezhet, de vannak b n k, amiket nem tesz t bb . K v nom, hogy minden olvas nk tapasztalja meg Isten megbocs t szeretet t, hogy megszabadulhasson let ben minden v daskod st l s keser s gt l, hogy vas rnapokon s h tk znapokon is j rjunk a J zus Krisztust l kapott tiszta, j ruh ban.

” Fut az Isten az ember ut n,

Mert mindent l t, s sz nja nagyon,

Gurul sz v t csakhogy el rje,

Hogy fut ut na, hull bele v re !

Ott fut az utc n,

Ott fut a t ren,

Eg sz vil gon,

Sok ezer ven,

Sok m rhetetlen,

Meg rthetetlen

Keresztre rott szenved sen t,

Hull Ig vel, kiontott v rrel,

Viszonozatlan,

M ly szerelm vel

Fut az Isten az ember ut n…”/F le Lajos: Fut s /

men.

Nagy Erika

S rk z jlak

Szóljon hozzá