Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2014. okt ber 25.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2014. okt ber 25.

“Gy gy ts meg engem Uram, hogy meggy gyuljak, szabad ts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az n dicsekved sem!”

Alapige: Jeremi s 17, 14

Szeretitek a statisztik t? Bevallom n igen. Sz mok s adatok vil g ban b ng szni, neveket olvasgatni, kimutat sokat n zegetni. A statisztikai adatok azonban sokszor szomor dolgokat is k z lnek, olyan letigazs gokra, vagy ppens ggel akut lis probl m kra h vj k fel a figyelmet, amelyek mellett nem szabad elmenn nk sz n lk l. Csak egy p rat a teljess g ig nye n lk l hadd eml tsek.

1. vekkel ezel tt a n met igazs gszolg ltat s kitiltotta a fesz leteket, kereszteket a n met iskol kb l, s most ugyanez a hat s g k telezi ket, hogy muszlim kisl nyoknak k l n imatermet bocs ssanak rendelkez sre.

2. Egy m sik hozz nk tal n k zelebbi felm r s szerint, Magyarorsz g lakoss ga egy v alatt 11 ezerrel cs kkent.

3. A rom niai csaknem n gysz zezer ngyilkosnak t bb, mint 8%-a a Sz kelyf ld n lt.

4. 1500 magyar llampolg rs g roma (cig ny) k rt politikai mened kjogot Kanad ban, de a magyarorsz gi gyilkoss gok felder t s ben, amelyeket rom kon vagy rom k k vettek el, m g mindig nincs halad s.

5. Egy milli rd ember hezik f ld nk n, tart san – mik zben val sz n leg legal bb ennyi k zd a t lt pl lkoz s ellen s k nozza mag t lefogy si k s rletekkel – t bb-kevesebb eredm nnyel.

Csup n ezt az t dolgot eml tettem, de lehetne m g nagyon sok ilyen vagy ehhez hasonl probl m t, statisztikai adatot felsorolni. Beteg ez a vil g, szenved s s nyl dik. Jeremi s im ds ga, k ts gbeesett s haja csend l fel az ig ben. Megtanulhatjuk ma t le, hogyan is ismeri fel n pe, kora t rsadalm nak fert z , letet puszt t betegs geit s ki tudja mondani a diagn zist. L tja a betegs g forr s t. N pe elszakadt az Asrt l, nem akar az Asr tj n j rni. “Gy gy ts meg engem Uram, hogy meggy gyuljak” Jeremi s felismeri, hogy az egy ni s a k z ss gi probl m k megold s ban kiz r lag Isten a kompetens. “Gy gy ts neg, Uram, hogy meggy gyuljak” – k ri a pr f ta.

Mibe betegedett bele Jeremi s? A mor lisan, vall silag s erk lcsileg is z l tt t rsadami viszonyokba. A tehetetlens gbe, a “a csal rd s gonosz sz v” (9 vers) t ny be. Pedig n pe jav t, felemelked s t s szabadul s t akarja.

Egy n p, nemzet felemelked se, megtartat sa mindig att l f gg, hogy mennyire van k zel az Istenhez. Milyen szoros a szeretkapcsolat Isten s ember k z tt? Amikor ez a kapcsolat rendben van, akkor az ember szabadd v lik, lelkileg gy gyultt lesz az ember. A Magyar Tudom nyos Akad mia eln k t l k rdezt k egyszer, hogy milyen gy gym dot javasolna a magyar n p anyagi s szellemi – erk lcsi v ls g nak a megold s ra. Az eln k azt v laszolta, hogy az els l p s az, hogy szembe kell n zni a helyzetekkel. Szemben zi let nk rnyoldalaival, f lelmeivel, kudarcaival, gy szaival, elbuk saival. S amikor ez siker lt, odaborulni a J zus keresztje t v be, megvallva gyenges geinket. S hinni s tudni, hogy lehet b r egyed l t rdelt nk le oda, roskadtunk ssze, de soha sem nmagunk erej b l llnuk fel, hanem J zussal egy tt. Err l az Istenr l tud, vall Jeremi s. R la, aki ma is megbocs tja mindazt amit elk vett nk, s elk s r a gy gyul st tj n.

men!

Elek Arnold,

Szatm r-N meti

Szóljon hozzá