Velünk az Isten – 2023. január 1.

„Fölmennek a templomba, és Díbón a magaslatokra megy sírni… Szívem kiált Móábért, amelynek menekültjei Cóarig, Eglat-Selisijjáig jutottak. Sírva mennek föl a Lúhit-hágón, és Hórónaim útján szívszaggatóan sírnak.” (Ézs.15,2a 5)

Olvasandó Ézsaiás 15

Hálaadással zártuk a 2022-es évet Óév utolsó estélyén és áldáskérő imádsággal kezdhetjük az Új 2023-as esztendőt a mai reggelen. Az elmúlt év elején még nem tudhattuk mennyire aktuális lesz a bibliaolvasó kalauz mára kijelölt üzenete, Ézsaiás próféciájaként ez újév kezdetén Isten felé fordítja életünket! Nem gondoltunk volna legelkeseredettebb gondolatainkban sem arra, hogy egy világjárvány folytatásaként világháború fenyegetettségében kell folytatnunk életünket és így kell kezdenünk az Újévet is. De milyen jó, hogy kezdhetjük így: hogy szívből kiáltsunk valakiért: a világért, nemzetünkért, egy népért, önmagunkért!

A legfájdalmasabb, amikor közvetlen szeretteinkkel, családtagjainkkal sem tudunk békességben élni, közvetlen szomszédjainkkal, ismerőseinkkel, nemzetünk tagjaival, nemhogy szomszédos országokkal. Mert a szeretetlenség közelsége még inkább tönkretesz bennünket. A békétlenség közelsége még inkább fenyegeti és felborítja nyugalmunkat és gyors cselekvésre ösztönöz, esetleg rossz döntésekhez vezet.

A bűneset következményeként megromlott az embernek az Istennel való viszonya s ennek következményeként az embertársával való viszonya is: megszületett a hatalom és uralkodási végy a másik ember felett, a másik nép felett vagy minden népen a világban egyedüli nagyhatalomként.

Ki kedvesebb, kinek az áldozatát fogadja el Isten?! Ez volt az első halálesetnek is az oka, az eredendő bűn miatt, az első gyilkosság oka. És azóta félelmetes ennek ismétlődése. Az értelmetlen vérontás, ami testvérgyilkossá teszi az embert!

A történelem ismétli önmagát! Az Ézsaiás korának e történelmi részeiben olyan nagy ítéletek vannak bejelentve, amelyeknek csak egy része teljesedett be a múltban. A nagy Babilon, amely még csak ez után jött létre, mint a világ úrnője, a médek által esett el. De a múlt Babilonja a jövő Babilonjának az előképe, amely a vallásos és kereskedelmi világnak egy másik úrnője lesz. Még meg kell jelennie a maga végső formájában./Jel.17-18/ Bukása majd az Úrnak napjaiban következik  be.

Az előző fejezet az akkori mában Izráelnek, Isten választott népének helyreállításáról és megáldásáról szól az akkori Babilon bukása után, a mai, történelmen átívelő prófétai üzenet pedig egy szomszédos ország veszedelméről szól, aki sokszor okozott veszedelmet Isten népének, de ugyanakkor sorstársak voltak, hiszen mindkét ország alárendeltté vált az uralkodni vágyó Nagybirodalommal szemben. Isten prófétája ítéletes jövendölést mond a szomszéd népről, de szívből kiált is értük, hiszen a terjeszkedő Asszíria el akarta őket törölni.

A történelem ismétli önmagát és mi vagyunk ennek játékosai és elszenvedői. Ki az, aki megszabadíthatna bennünket?! Egyedül csak Ő, a Világ Megtartója, Bűneink Szabadítója! A Mindenség Ura és Királya, a Történelem Nagy Rendezője! Hozzá kiálthatunk, szívből, mint egykor Izrael Moábért. Egy szomszédos országért kiálthatunk, Európáért, a Világért, a békességünkért a Békesség Fejedelméhez! Békekövetek lehetünk Isten segítségét és áldását kérve erre az esztendőre, a kilátástalansággal fenyegető jövendőre! Az Ő jólétük a mi jólétünk is! Sorstársai lettünk és szenvedői háborúskodásuknak! Van kihez fordulnunk MOST is, ebben az Új Évben is! Van, Aki meghallgasson bennünket! Van, Akire feltétel nélkül rábízhatjuk magunkat, szeretteinket, népünket, országunkat, a háborúskodó   szomszédjainkat és az egész világot! Kiáltsunk hát! Szívből!

Isten Szava mindig aktuális, de aktuális szívből jövő imádságaink, bűnvallásunk meghallgatása is Általa! Ezért jött a Megtartó! Az értünk született Megtartó Ő! Jézus Krisztusban Isten bocsánatát és békességét kaptuk. Kérjük Tőle Békéjének kiteljesedését e világban, Országának Békessége növekedjen közöttünk!

Legyünk az Ő békekövetei! Szolgáljuk Őt együtt, mint az elmúlt évben is tettük, hiszen az Ő szolgálatában erősödtünk meg annyiszor! Kérjük engedje, hogy szolgáljuk Őt, amint Jézus Krisztustól tanultuk

Bízd rá magad, csak úgy, mint azelőtt!

Újra kínál kegyelmet meg erőt.

Életed a kezébe veszi Ő:

Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő! – így buzdítok közös szolgálatra és kívánok Boldog Újévet, Isten áldásával egyházmegyénk minden gyülekezetének, lelkipásztoroknak ,missziós szolgálattevőknek, nőszövetségi tagoknak, ifjaknak, presbitereknek és elöljáróinknak kedves szeretteitekkel együtt, minden kedves olvasónknak határon innen és túl széles e világban.

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Vélemény, hozzászólás?