Velünk az Isten – 2023. február 28.

“Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat! Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett, tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz! Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! “ (Péld 4,1-5)

Mintha egy nagy költemény állna előttünk vagy egy tanítói mese, amelyből sok mindent tanulhat az olvasó. Atyai intelem formájában igyekszik a tanító rábeszéni a tanítványokat arra, hogy tanuljanak tőle bölcsességet. A gyermek-apa kapcsolatra figyelhetünk, amely a legmehittebb kapcsolatok egyike, hiszen az édesapa úgy kívánja egyengetni gyermeke életét, hogy felnőtt korára ellenállóvá váljon minden kihívásnak. A Példabeszédek könyvének írója az atyai szót úgy igyekszik elfogadhatóvá tenni, hogy rámutat, valamikor ő is gyermekként állt az édesapja mellett, és részesült minden tanításban, amit ő mondott, de látta az édesapa életén a hiteles és őszinte tetteket, amelyeket átvett, gyakorlatba ültetett a saját életében. A keresztyén ember figyel Isten törvényére, folyamatosan előtte van, mert ez a társadalmi életünk egyik meghatározója. Az ószövetségi világban a törvény ismerete szövetséget jelentett, amelynek megtartása az egyén és közösség érdeke volt, hiszen csak így számíthattak áldásra. Ha nem tartatott be a törvény, akkor ez a szövetségből való kiesést vonta maga után. Ebben a vonatkozásban az élet feltétele: “hallgatni” és “tartani”, vagyis támaszkodjék életünk Isten parancsára és akaratára, de ne felejtsük mindezeket egyszer gyermekeinknek átadni. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Vélemény, hozzászólás?