Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 13.

Velünk az Isten – 2021. január 13.

 „A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad a nyoszolyádat vinned! Erre azt felelte nekik: Aki meggyógyított engem, az mondta: „Vedd fel a nyoszolyádat, és járj!” Megkérdezték tőle: Ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj?” (János 5, 10-12)

Egy vak ember ismeri a korlátait és annak tudatában rendezi be az életét. Az elvakult ember viszont nem ismeri fel, hogy tévesen érzékeli maga körül a világot. Aki a saját rögeszméjének a rabja, az nem látja a valós eseményeket, mert a saját értékítélete szerint közelít meg mindent. Ezért történhet meg az, hogy egyesek a legnemesebb, legtisztább, legönzetlenebb tettekben is haszonlesést és rosszindulatot vélnek felfedezni. Az elvakult ember nem a józan ész szerint ítél, hanem a saját elképzelése szerint.

Ilyen elvakult emberek voltak azok a zsidók, akik rászóltak a meggyógyult bénára, mert a heverőjét cipelte szombatnapon. Meglehet, hogy a zsidók nem ismerték ezt a férfit, nem tudták, mekkora csoda történt vele, és ezért látták csupán a törvénysértést, a szombatnapi parancsolat megszegését. Ez a feltevés viszont csak addig állja meg a helyét, amíg nem értesülünk a meggyógyult béna és a zsidók közötti rövid párbeszédről. A vádlók meg sem hallották, hogy a bénát valaki meggyógyította, csupán az érdekelte őket, hogy ki merészelt a szombatnapi törvény ellen buzdítani. Az elvakultság mintapéldányai lehetnének ezek az emberek. Előttük állt egy olyan ember, aki harmincnyolc évet szenvedett a betegsége miatt, majd egy szempillantás alatt meggyógyult. Szó szerint, egy két lábon járó csoda szemtanúi voltak, de őket akkor is csak a törvényszegés érdekelte. Olyan ez, mintha a rendőrök lefülelnének egy repülőszőnyegen közlekedő gyorshajtót és megbírságolnák, mert túllépte a sebességhatárt, de egy szót sem ejtenének a lebegő képtelenségről.

Elvakultságunk egyik biztos jele az, ha nem látjuk Isten csodatevő erejét az életünkben. Megvannak az emberi elképzelések a világegyetemről, életről, egészségről, kapcsolatokról és rengeteg más dologról. Ezeknek az elképzeléseknek megvan a maguk tudománya is, amelyek arra tanítanak, hogy a fizika, kémia, biológia és matematika szabályaival szinte minden megmagyarázható. Személy szerint, én szeretem és becsülöm a tudományokat, de teljes ismeretre még egyik ágazat sem jutott el, és úgy hiszem, hogy Isten nélkül nem is fog. Ugyanakkor a tudomány csak egyetlen példa az elvakultságunk okára. Az Úr szerinti tisztánlátásunkat ugyanúgy akadályozhatja a tudatlanság, a harag, a bosszú, az irigység, a féltékenység és meg megannyi más dolog. Kérjünk Istentől mennyei látást, hogy megbecsülhessük az igaz kincseket és elkerülhessünk mindent, ami a magunk és a környezetünk kárát okozza. Ámen.

Erdei Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá