Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 12.

Velünk az Isten – 2021. január 12.

“Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.” (Ján 5,1-9)

Jézus Galielát elhagyva Jeruzsálembe megy az ünnepre. Azt nem tudjuk, hogy melyik ünnepük lehetett a zsidóknak, de lényeg, hogy azok, akik találkoznak Jézussal máris ünneppé válhat az életük, mint annak a betgnek és későbbi meggyógyultnak, aki a Juh-kapunál lévő medence szélén várta több évtizeden át a gyógyulást. A víz különös gyógyító erővel bírt, hiszen időközben megmozdult, mert angyal szállt le a tóra, aki megmozgatta, és gyógyító erőt kölcsönzött. Jézus egy olyan beteg mellett áll, aki béna, tehát élete mozdulatlan. Bizony ebben a helyzetben benne van a Jézus nélküli élet mozdulatlansága, mint amiképpen ott volt Izrael életében a negyven éves pusztai vándorlás, amikor szinte egyhelyen maradva, bolyongtak céltalanul, míg végül Isten bevezette őket az Igéret földjére. Jézus nem megy el egyetlen beteg mellett sem, Ő mindent tud azokról, mint amiképpen rólunk is. Kérdésével a gyógyulás reményét ébreszti fel a bénában. “Akarsz-e meggyógyulni?” A történetben lévő beteg nem tudja, hogy ki kérdez, ő azért van a tónál, mert a gyógyulás lehetőségét látja benne. Benne megvolt a gyógyulás vágya, de úgy gondolta, hogy ehhez csakis ember vezetheti el. Nekünk sokkal több ismeretünk van Jézusról, mint ennek az embernek! Akik testi-lelki betegek vagy időnként csak fáradtak vagyunk, tudnunk kell, hogy Jézus gyógyít, betakar, erősít.  Akik ma olvassuk ezt az Igét, és látjuk annak kimenetelét, higgyük azt, hogy ma is vannak jézusi csodák! Legyen ünnepp, hogy Jézus nem hagy bennünket egyedül, hiszen egészen közel jön, és kérdezi újból: “Akarsz-e meggyógyulni?”  Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá