Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. február 5.

Velünk az Isten – 2021. február 5.

„Mikor ezeket monda sokan hittek őbenne a zsidók. Jézus a benne hívő zsidókhoz így szólt: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Felele nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. De a Fiú megszabadít titeket, és valósággal szabadok lesztek.” (Jn 8,30-36)

Rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés válasszatok? Szeretem az Istent, de néha alkalmi munkákra ideig óráig a bűn mellé szegődöm napszámosként, s a bűn „jó gazda” megfizet. Sajnos a bűn zsoldja a halál. A halál szorító karmaiból és az élet kínlódásaiból való szabadulás azzal kezdődik, hogy meghallom Jézus.

A zsidók közül is hallgatták sokan s néhányan hinni kezdtek. Nem a kenyerekért, nem a csodákért, hanem mert hallották. Logikus volt, követhető, érthető és kívánatos, kívánatos az életért. Azt mondja én vagyok a világ világossága, s ezt jó hallani. Annak idején mikor az első emberpár szakított a fáról az győzte meg őket, hogy a gyümölcs kívánatos volt… Azóta vergődik az egész embervilág a bűn s a halál fogságába.

Persze a teremtés koronájának derogál, ha szolgának vélik. Nem csak a zsidók voltak el az istenhitükből fakadó nagyképűséggel: „soha nem szolgáltunk senkinek” mondják ezt úgy, hogy volt itt egyiptomi, asszír, babiloni, perzsa, görög uralom, s már vagy 100 éve a Rómaiak a főnökök Palesztinában, ahol már nincs „Kánaán”. A magyar ember sem térdel senki emberfia előtt, sőt a lóról se száll le. S ha valaki becsmérelni meri, vagy megkérdőjelezi autoritását, máris elkezdi csörgetni a kardját. Persze, hisz fényesebb, s másként is peng, mint a lánc csörögne.

Jézus nem a Rómaikra gondol, vagy az Amcsikra… van úr sokkal közelebb bennünk, a bűn. Romlott szívünk teljességéből szól a száj, gonosz gondolataink visznek előre a pusztulás felé, s kötnek gúzsba.

De Jézus, a Fiú nem ítélkezni jön, felszabadítani valósággal. Új Életet kínál, szabad életet, örök életet.  Kérdés, kell e, vagy a saját igazad véded, érdemeid sorolod, kötöd az ebet a karóhoz?

A szabaddá válás, egy folyamat. Hallgatni(olvasni) az igét, hinni Jézusban, hinni, hinni… s lassanként megismerni az igazságot, lépésről lépésre, s az igazságot megismerve a végén érezni a teljes felszabadultságot, hogy Jézus szabaddá tett! Első lépés Jézus közelében elismerni a bűn rabja vagyok, s kívánni bárcsak ne lennék az. Innentől már csak hátra kell dőlni Isten kegyelmébe. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá