Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. február 4.

Velünk az Isten – 2021. február 4.

“Mondának azért néki:  Ki vagy te? És monda nékik Jézus:  Amit eleitől fogva  mondok is néktek” (Ján 8,25)

Idegen költözik be egy faluba. Mindenkit érdekel ennek az embernek a múltja és jelene egyaránt. Sokan titokzatosan beszélnek róla, mások megható meséket találnak ki. Olyanok is vannak, akik ott érdeklődnek az idegen felől, ahol eddig lakott, mert bizonyosságot akarnak, nem ülnek fel holmi beszédnek. Beszélnek felőle, igazat is, de  főleg hamis dolgokat. Kevesen vannak, akik meg merik tőle kérdezni szemtől szembe, hogy kicsoda, honnan  jött és mit akar. Egyszerűbb csak róla és felőle fecsegni.
A zsidók legnagyobb részét annyira izgatja már a Jézus személyisége, hogy nem akarják halogatni tovább a színvallást, nem akarnak tovább bizonytalanságban élni, és nem akarnak már emberi beszédnek hitelt adni, tőle személyesen kérdezik meg, hogy kicsoda ő. Lehetséges, hogy volt közöttük egy szóvivő, akit a sokaság bízott meg, de az is valószínű, hogy kórusban, egyszerre többen szegezték neki ezt a  kérdést, amely döntő jelentőséggel bírt számukra.
Jézus érzi ennek a kérdésnek a súlyát, ezért nem kerüli el a válaszadást. Válasza egyértelmű és mégis elgondolkodtató: “Az vagyok, aki voltam. nem hallgattam el soha, hogy az én mennyei Atyámat képviselem és az ő akaratát cselekszem. Ha jobban oda figyeltetek volna az én tanításaimra, tudnátok, hogy ki vagyok”. Idézhetné nekik akár az Irásokat is, beszélhetne azokról a csodákról, amelyeket megcselekedett, hivatkozhatna tanításaira- hiába való volna mindaddig bármilyen válasz, amíg meg nem születik a benne való hitnek a szikrája, amíg fel nem ismerik, hogy az üdvtörténet Benne teljesedett ki, amíg csak Ábrahámig látnak, beszélhet nekik akár hogyan, nem értik, mert nem  is akarják érteni, csak azt a pillanatot várják, hogy istenkáromláson kapják, és ami miatt halálra tudják adni. Ezért történik ez a nagy érdeklődés.
Előttünk már nem kétséges, hogy kicsoda Ő, ezért mi nem is tesszük fel ezt a kérdést, de a kételkedőknek, a bizonytalanoknak és a jóindulatuan érdeklődőknek, (vagy a rosszindulatuaknak) elmondjuk: Ő az Isten Fia, Megváltó.
Uram, nem kétséges, ki vagy,
a mi kérdésünk inkább az:
Mi kik vagyunk és kikké
lennénk nélküled.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá