Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. február 24.

Velünk az Isten – 2021. február 24.

Keress nyugalmat Istennél!
„Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival.” (János 11, 54)
Lázár feltámadt a halálból, s ezt sokan kitörő örömmel ünnepelték. Eközben mások egyetértésre jutottak abban, hogy megölik az Urat, mert túl sokan kezdtek el hinni benne. Jézus pedig nem dicsőítteti magát az ünneplők seregében, de nem is száll szembe az Isten hatalmát semmibe vevő, a saját elképzeléseik által korlátolt vezetőkkel. Ő inkább maga mellé vette a tanítványokat és elvonult a nyilvánosság elől, hogy egy „pusztához közeli” vidéken semmi ne zavarhassa meg az Atyával való bensőséges kapcsolatát. Erre a kötelékre még a Megváltónak is szüksége volt, amikor emberként élt közöttünk. Nekünk pedig, akik a hitben, az Atya ismeretében, a csodákban jócskán alulmaradunk Jézushoz képest, még nagyobb szükségünk van rá.
Jézus tudta, hogy megszületett ellene a halálos ítélet, ezzel pedig még közelebb került azokhoz a rettenetes kínokhoz, amelyek ellen minden emberi porcikája tiltakozott. Ám azt is tudta, hogy ebben a nyugtalan feszültségben hova, pontosabban kihez kell fordulnia. Lám, még ezzel is nekünk kedvez a mi Megváltónk, hiszen megtanít rá, hogy a nehéz helyzetekben miként viselkedjünk. Amikor lelki mélységeket élünk meg, amelyben zilál a félelem, az aggodalom, a kilátástalanság, a közelgő vész vagy sokféle gyötrelem sanyargat, akkor nem szórakozásra, vagy háborúskodásra van szükségünk, hanem a mi szerető Atyánkra, akinél valódi békére lelhetünk.
Egy másik lélektápláló erő a szeretetközösség. Jézus nem egyedül vonult el, hanem magával vitte a tanítványait is. Soha ne feledjük, hogy a valódi szeretet táplálja mindazt, ami szép és épületes az életben. Igyekezzünk Jézus példája szerint élni, hogy minden lélekpróbáló körülményben meghalljuk Atyánk békét adó szavát. Ámen.
Erdei-Árva István,
Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá