Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. február 22.

Velünk az Isten – 2021. február 22.

“És kijött a halott, keze-lába pólyába csavarva és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Vegyétek le róla, hadd menjen!” (Jn 11,44)

Vannak kötelek, amelyek megfojtanak és vannak biztosági mentőövek is. Ami megfojt, nem szolgálhatja biztonságunkat. Ami akadályoz az előrehaladásban, a fejlődésben, ahhoz nem kell ragaszkodni, mert terhére van az embernek. Jézus azt mondja, mintegy küldetésként a tanítványoknak: Vegyétek le róla, hadd menjen!

Egyszer egy bűnöző került a börtönbe, érkezett hozzá az ügyben kinevezett ügyvéd, aki be is jelentette: Azért jöttem, hogy védjem! Meglepő választ kapott: Itt is volt az ideje, hogy megvédjen engem! Amikor elcsodálkozott a bűnöző őt fogadó szavain, az elmesélte, hogy lehet, az ügyvéd nem emlékszik rá, de ő tisztán emlékszik az ügyvédre. Több mint egy évtizeddel azelőtt egy templomba mentek istentiszteletre és egy ideig egy irányba vezetett az útjuk, hazafelé a templomból. És, amikor ez a bűnözővé lett ember elkezdett lelkesen beszélni arról, hogy a prédikáció őt mennyire megfogta, és menni fog a lelkipásztorhoz lelkigondozói beszélgetésre, és meg fogja bánni a bűneit… akkor az ügyvéd gúnyosan leintette ezt az embert. Szavai arra sarkallták, hogy ne rendezze a bűneit: Áh, ez csak egy hirtelen fellángolás! Ön akkor megkötözött engem, és az ön szavainak hatására nem rendeztem bűneimet. Ezért kerültem ma börtönbe.

Természetesen minden bűnt elkövetőnek megvan a maga felelőssége, de vajon mi hány embert kötöztünk meg szavainkkal? Hány embert skatulyáztunk be gúnyosan? Jézus azt mondta ma nekünk, hogy az embereket oldani kell, nem rabságba ejteni. Oldani kell a bűn megkötöző terhétől az embereket! Áldott feloldódást, áldott, feloldó szolgálatot mindenkinek! Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Szóljon hozzá