Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. február 14.

Velünk az Isten – 2021. február 14.

„Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. (János 10,4-5)

Isten az igehirdetés szolgálatát, annak minden formájával ránk bízta. Szép küldetés, nemes feladat. Mégis Ő az, aki a pásztorokon keresztül is szól. Igéje újjáteremtő erő. Életek változhatnak meg ott, ahol az Ige, mint mag az emberi szívekbe hull, megfogan, gyökeret ereszt és gyümölcsöt terem. Az Úr viszi véghez mindezt. A mi feladatunk, az, amit Pál apostol is meghagy Timóteusnak: Hirdesd az Igét… (2Tim 4,2), a többi nem rajtunk áll. Babits Mihály írja a Jónás könyve című költeményében: Te csak prédikálj Jónás, én cselekszem…

Mi sokszor prédikálunk egymás feje fölött, egymás mellett is. Férj a feleségnek, feleség a férjnek, szülő a gyermeknek mondja a magáét, mert legtöbbször mi akarjuk a vezetésünk, uralmunk alá hajtani a másikat. Ilyenkor elnémul a Pásztor hangja, mert csak a sajátunkat akarjuk hangoztatni egyre hangosabban. Bűnbánattal kell bevallanunk, hogy nem mi vagyunk a jó pásztor, sőt valamennyiszer a béresek lelkülete jellemez bennünket. Egyedül Jézus a jó Pásztor.

Az igazi pásztort hangjáról lehet felismerni. Hallottad-e ma a Pásztor hangját? Ő most is magához hívja az övéit. Nevemen szólít, és előttem megy, hogy vezessen. Ebben a vezetésben rábízom magam, mert tudom, hogy Ő ismeri a legjobban azt az életutat, amit nekem adott. Ebben az elhívásban tudom, hogy pásztori lelkületet ad, ami a vele való életközösségből, napi gyakorlatból bontakozik ki. Ez az együttlét átformál. A rendszeres igetanulmányozás, az állandó odafigyelés, ráhallgatás, mint útmutató tábla vezet mások pásztorolásához, amíg az örök életre, dicsőségébe megérkezem. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá