Velünk az Isten – 2021. december 21.

“Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat,  hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” (2Pt.3,1-4)

Amikor ez az erőszakos világ a maga hamis ideológiáit próbálja elhitetni az emberiséggel, akkor szükség van a józan és tiszta gondolkodásra. Ezért emlékezteti Péter a hívőket újra, mintegy ébresztgetvén őket egy esetleges szépnek, de ugyanakkor veszélyes álomból, ami végzetes lehet számukra, ha rosszul döntenek. A történelem különböző pontjain a hamis tanítók, az álpróféták mindig valamilyen hátsó szándékkal vezették félre a keresztyén embert. Céljuk az ember félrevezetése és kisemmizése volt, ami sokszor sikerült is. Hasonlóan történik ez ma, a fogyasztó és multik társadalmában. Péter ezekkel ellentétben másképpen közelít a gyülekezethez: a segítő szeretet már második alkalommal intéz levelet. Nem ragyogó hasznot keres, mint a tévtanítók, hanem azokat a gyülekezeti tagokat, akikért aggódik, akikért felelősséget érez. A józan és tiszta gondolkodás mindig a Szentírásból táplálkozik. Nekünk ezért kell naponta olvasnunk a tiszta forrásból, ezért kell imádkoznunk, mert az embert könnyen meggyőzheti a világ, félrevezetheti úgy, hogy többé a templomba nem tér be. Kérjük Istenünket, hogy adjon erőt és józanságot, amikor e kísértő világ kinyújtja felénk csápjait. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Vélemény, hozzászólás?