Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. április 6.

Velünk az Isten – 2021. április 6.

“Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Ján 20,30-31)

Jézus feltámadásának néhány soros lezárását olvassuk a mai igénkben, amivel csakis János evangéliumában találkozhatunk. Ezek a zárósorok az egész evangéliumra vonatkoznak, nemcsak Jézus csodálatos halálból való feltámadására és megjelenéseire. János megállapítja, hogy az evangéliumban azoknak a messiási jeleknek, amelyeket Jézus a tanítványai szeme láttára tett, csak egy kis töredéke olvasható. Jézusnak csupán néhány kiemelkedően jelentős, rendkívüli jeléről tesz bizonyságot a szeretet tanítványa. Az evangélium záradéka alapján világos az is, hogy János nem Jézus-életrajz írását tűzte ki célul, hanem sokkal inkább azt, hogy az Ő ábrázolásával is bizonyságot tegyen arról, hogy az ember Jézus a Megváltó, az Úr. A názáreti Jézusban a dicsőség Krisztusa jelent meg: Isten Fia. Az evangélium célja nem csak az, hogy az élő Úrhoz vezessen, hanem az örök élet részeseivé tegye az embert, aki elvesztette szeme elől az életre vezető utat. Az evangélium ma is hitre szólít, hitet ébreszt, hitben tart meg, mert aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, az részesedik az örök életben, amit Jézus az ember számára elhozott. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá