Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. május 17.

Velünk az Isten – 2020. május 17.

Szövetséget kötök veled és a te utódaiddal, örök szövetséget minden nemzedékükkel, hogy Istened legyek neked és utódaidnak. (1Móz 17,7)

Az Ige Isten szava, melyet elmond Ábrahámnak, aki nem először hallja az ígéreteket. Annak, aki Istennel jár, hinnie kell Benne, ami azt jelenti, hogy meg kell tanulnia várni. Ebben várakozásban fontos, hogy Isten a szavát adja Ábrahámnak. A Mindenható megerősíti a szövetségét Ábrahámmal, úgy, hogy nemcsak azt hangoztatja, amit már megígért, hanem újat mond: Ábrahám nemcsak egy nagy nép atyjává lesz, hanem sok nép atyjává teszi őt Isten.

Az Örökkévaló egy mentési tervet készített a bűnnel fertőzött világnak. Az örök szövetség azt jelenti, hogy soha nem ér véget. Ebben benne van a soha meg nem szűnő gondviselés és a megváltó szeretet. Ábrahám utódaiból királyok is származnak. A királyok királya, a Megváltó Úr, aki által megmentésünket véghezviszi. Mi hit által kapcsolódunk be az új szövetségbe, melyet az Atya, Jézus Krisztus feltámadásával végérvényesen megpecsételt. Hiszed-e ezt?

Hálával áldozhatunk Istennek, hogy új nevünk, új életünk lehet, mert szövetségéhez tartozunk. A szövetségben Isten Ábrahám válaszát követelte. A válasz a körülmetélés rituális, fájdalmas és véres cselekedete volt. Ezt a külső jegyet a keresztség jegye váltotta fel. Isten nem követel véres áldozatot. Áldását adja, hogy hinni tudjunk ígéretének, és hálával válaszolhatunk ezért az ajándékáért, de nekünk sokszor rest a szívünk mindezek elhívésére. (Lk 24,25.) Isten mégis hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja (2Tim 2,12-13). Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá