Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 19.

Velünk az Isten – 2020. január 19.

Halleluja – Dicsérd Istent

„És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén.  És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.” (Jel 19,1-3)

     Majd negyed évszázaddal ezelőtt segédlelkész koromban egy szép ének tanítása után próbáltam megmagyarázni gyermekeknek, hogy mit jelent a Halleluja szó. Elmondtam, hogy ez az összetett teológiai kifejezés  „ Alleluh Jahve  „azt jelenti, hogy dicsérd az Urat ! Ekkor megszólalt a háttérben meghúzódó egykori principálisom, hogy a halleluja azt jelenti, hogy hurrá ! Valóban igaz, mert aki halleluját zeng az Úrnak, az örömkiáltással köszöni meg Isten naponként megmutatkozó jóságát, kegyelmét. Mai Igénk szerint két fontos ok miatt is halleluját kell zengedezzünk . Először is azért, mert Isten igazságosan ítél, másodszor azért, mert a parázna paráznasága, mely megrontotta a világot, azaz a gonosz gonoszsága legyőzetett.

                                                                          I.

     Igazságos ítélet.  A világban is születnek ítéletek, csak azok nem mindig igazságosak. Bár távol álljon tőlem, hogy politizáljam, azért egy gyomrot felforgató próbálkozást meg kell említenem. Magyarországot 2011 és 2012-es években azért akarta megbüntetni az Eu vezetése, mert 2013-ban az államháztartási hiány a megengedettnél nagyobb mértékű lesz. Mindenki számára világos volt, hogy a háttérben a bosszútól lihegő pénzemberek álltak, akik valójában azért akartak bosszút állni Magyarországon, mert az nem vette fel az általuk kínált hitelt, és így nem kerültek egy adósságcsapdába. A keresztyén ember azért kell Istennek hálát adjon és halleluját énekeljen, mert az emberi spekulációkkal és hamis próbálkozásokkal szemben Isten ítélete mindig igaz.

                                                                          II.

     A parázna, avagy a gonosz legyőzése. A gonosz első próbálkozása a paradicsomban sajnos sikerrel járt. A szabadakarattal felruházott ember szándékos engedetlenségével a gonosz – Igénk szerint a parázna – bíztatására megszegte Isten parancsát. Ennek az lett a következménye, hogy az ember mind magát, mind utódait az istenképűség (Imago Dei) és az Istenhez való hasonlatosság( Similitudo) ajándékától megfosztotta. Ezt követően a bűn hihetetlen gyorsan terjedt: megtörtént a testvérgyilkosság, Nóé idejében a világ oly mértékben megtelt erőszakoskodással, hogy Isten azt özönvízzel pusztította el és csak Nóé és házanépe nyert kegyelmet. Sodomának és Gomorának a megbocsáthatatlan homoszexualítása miatt kellett pusztulnia. Isten azonban nem nézhette tétlenül, hogy a parázna által (Bűn, Sátán)  megrontott remekműve, az ember elpusztuljon, hanem egyszülött gyermekét áldozta értünk a golgotai keresztfán, hogy általa az övéi üdvösséget nyerjenek. Jézus halála és feltámadása által legyőzte a paráznát, amely megfertőzte a földet. Továbbra is szabadakaratunk van, hogy a paráznát, vagy az Élet Urát, Krisztust válasszuk. Adja meg Isten mindnyájunknak azt a bölcsességet, hogy ne a haláltusáját vívó paráznát válasszuk, hanem a gonoszon győzedelmeskedő Úr Krisztust, akinek önfeláldozó keresztáldozatáért énekeljünk halleluját. Ámen!

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá