Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. augusztus 30.

Velünk az Isten – 2020. augusztus 30.

„Most azonban királyságod nem lesz állandó. Keresett az ÚR magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az ÚR parancsolt neked. (1Sám 13,14)

Olvasandó: 1 Sámuel 13

Egyszer valaki elvitte a fiát egy bölcshöz, és megkérte, hogy tanítsa bölcsességre őt. A bölcs azt mondta a fiúnak, hogy üljön le egy takaróra a sarokba. A fiú szót fogadott, és ott ült estig. Másnap és harmadnap ugyanazt kellett tennie. Három nap múlva a bölcs hazaküldte a fiút, azzal, hogy most már megtanulta a legnagyobb bölcsességet: megtanult várakozni.

Saul nem volt bölcs és tökéletes király. Látva, hogy Sámuel próféta késik, elhamarkodottan, türelmetlenül a „segíts magadon, és Isten is megsegít” elvét alkalmazva indul a csatába. Hitetlenül bízik a maga erejében, de a biztonság kedvéért áldozatot is kész bemutatni, amikor látja, hogy a nép elpártol tőle.

Igénkben Sámuel válaszát olvashatjuk a türelmetlen király elhamarkodott tettére. Kiderül ebből, hogy Saul nem volt Isten „szíve szerint való ember”. Az Úr akaratának engedetlen, de a nép kegyeit kereső, s ezért mindent beáldozó ember nem kedves Isten előtt. Hányszor bizonyultunk ilyen kiskirályoknak a hétköznapokban, amikor félretettük hitünket is, csakhogy akaratunk győzzen. Hányszor siettettük volna a mennyek országát, azért, hogy a mi igazságunk érvényesüljön? Ezért is bűnbánattal állhatunk meg Isten előtt, és a zsoltárossal együtt vallhatjuk: Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet ó Isten nem veted te meg! (Zsoltárok 51,19)

Mégis marad a kérdés: ki az Isten „szíve szerint való ember”? Maga Jézus Krisztus! Ő a bölcs és tökéletes király, aki szelíd és alázatos szívű, hogy nyugalmat találjon lelkünk (Máté 11,29). Ő int türelemre ma is, mint egykor a tanítványokat a konkoly és búza példázatával: Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig (Mt 13,30). Ő akar minket is krisztusivá formálni, ha engedjük és türelemmel várjuk, hogy Szentlelke által munkálkodjon bennünk és általunk. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá