Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 3.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 3.

“Kivonult ellenük az etióp Zerah egymilliós haderővel és háromszáz harci kocsival, és megérkezett Márésá alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá-völgyben Márésánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk e tömeg ellen! Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok…” (2Krón 14,8-11)

Ászá nevének jelentése hatalmas jelképpel bír: gyógyító. Istent kereső és a Mindenhatótól bölcsességet kapó király uralkodását két fontos cselekedettel kezdi, mely igazolja hívő életét: leromboltatta a magaslatok pogány kultuszhelyeit, füstölő oltárait és elrendelte, hogy a népet újra tanítsák meg az Úr törvényére. Közben megerősítette az országot, hiszen több város védelmi rendszerét oldotta meg, amelyre nagy szükség volt, hiszen az etióp Zerah hordái megrohanták Júda déli részét és fosztogatni kezdtek. A veszély nagyságát szemlélteti, hogy az ellenség létszáma egymillió harcos és háromszáz harci kocsi. Ebben a helyzetben Ászá nem haditervet dolgoz ki legelőször, nem is a maga haderejében bízik, hanem az Úrhoz kiált segítségért, mert az Úré a szabadítás. Isten azzal felel Ászá hitből fakadó feltétlen bizalmára, hogy félelmet támaszt a támadókban. A harc hevében különféle okból kitört pánik sokszor ad váratlan fordulatot a küzdelemnek. Ez a pánik azért tört ki, mert Izráel seregét maga az Úr vezette és ez az ellenség minden ellenálló erejét megtörte. Ászá Istennel karöltve vezeti népét a győzelemre. Mindennapi küzdelmeinkben ne felejtsük Istent megszólítani és kérni, hogy zászlaját lobogtassa fölöttünk. A mi dolgunk odaállni és hallgatni tanácsára! Ámen.

Ilonczai Zsombor,
Szárazberek

Szóljon hozzá