Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 11.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 11.

„Ahazjá negyvenkét esztendős volt, amikor királlyá lett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.  Gonoszul cselekedett az ÚR szemében.” (2Krón 22,2.4)

A gyűlölet nem ismeri a szeretetet. Gyűlölettel senki sem építhet maradandót. A gonosz indulatoktól vezérelt ember nem alkot semmi szépet és nem ismeri fel az igaz értékeket, pedig a lehetőség mindenkinek megadatik. Ahazjá, Júda királya mindössze egy évet uralkodott. Ennek oka az volt, hogy „gonoszul cselekedett az Úr szemében”. Ez az ember a királysággal együtt hatalmat is kapott, amellyel biztonságosabbá tehette volna az országát, erősíthette volna Isten tiszteletét, szebb jövőt építhetett volna a családjának és a rábízott népnek. Ám Ahazjá csak azokra hallgatott, akik nem szerették az Urat és úgy gondolom, hogy önmagukon kívül senkit sem szerettek. Ez okozta a király korai halálát is.

„Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet” (1 János 4, 8). Ha Isten szeretet, akkor csak szeretettel ismerhető meg és csakis így fedezhető fel az ő akarata. Aki haszonleső, hataloméhes és önző szándékkal keresi az Urat, az sohasem fogja megtalálni. Ahazjá nem is kereste Istent és nem is akart szeretetből cselekedni. Hatalma megerősítésére és annak megnövelésére törekedett. Ez vezérelte, amikor szövetséget kötött Jórámmal, Izráel királyával és együtt vonultak háborúba. Isten segítségét nem kérték, úgy gondolhatták, hogy egyedül is boldogulnak és végül a vesztükbe rohantak.

Mi nem vagyunk királyok, de hatalmunk van jót és rosszat cselekedni. Mi döntjük el, hogy szeretni vagy gyűlölni akarunk. Választhatjuk az igaz értékek megbecsülését, a mennyei kincsek gyűjtögetését, de a pusztítást és a rombolást is.  A megromlott természetünk mindig olyan lesz, mint Ahazjá királyé, önző és nagyravágyó, de Jézus megváltottjaiként választhatjuk a „könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet” (Kol 3, 12). Dönts jól. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá