Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 10.

Velünk az Isten – 2019. október 10.

“Miképpen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak  a csontok a terhes asszony  méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik.” (Préd. 11,5)

A Prédikátor  óta sokkal többet tudunk akár a szelek útjáról, akár a terhes asszony méhében található “csontokról” is, nagyot fejlődött a tudomány. A meteorológusok egy hétre előre menőleg meg tudják határozni az időjárást, mégis sokan szenvednek károkat, emberi életek esnek áldozatul  a szélsőséges időjárásnak, a globális felmelegedés nem várt és eddig nem tapasztalt meglepetésekkel szolgál. Az orvosi tudomány is nagyot fejlődött, a jövendőbeli édesanyák és apák előre megtudják, hogy kisifiú vagy leány érkezik hamarosan a családba. Azóta már az ember a Holdon is járt, most a Marson próbál életnyomokat találni, nem beszélve a mikrobiológiában végzett kutatásokról vagy az atom célszerű felhasználásáról. Sorolhatnánk a végtelenségig a fejlődést, a világ megismerésére fordított energia nagysága óriási. Elmondhatjuk, hogy az emberi tudás így is véges marad.
A jó Isten dolgába nem tudunk beleszólni, még imádságainkkal sem irányíthatjuk az Isten cselekedeteit. Nem tudjuk az Isten dolgát, mégis képet kaphatunk felőle az ő egyszülött Fiában, hoszen ő egyenlő és örök Isten az Atyával. Az Isten a legjobbat akarja számunkra és nekünk, ezt csak fel kell ismerni. Ahogy a gyermek csak felnőtt korban ébred rá arra, hogy szülei a legjobbat akarták, éppen így az ember is csak hitbeli nagykorúsággal ismeri fel Isten végtelen szeretetét. Ez már nem a tudás világába tartozik, a hit síkján mozog, amely olyan dolgok meglátására nyit kaput, amelyet szem nem láthat, fül nem hallhat, csak a szív érezhet.
Oly sok mindent nem tudok,
mégis bizonyos az egy dolog:
Az én Istenem végtelen szeretete
oly sok ismeretlen dologra
nyitja meg szívemet.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá