Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. november 1.

Velünk az Isten – 2019. november 1.

„… mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében. Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét.” (Kolossé 1,5-6)

Olvasandó: Kolossé 1,1-8

Alig alakultak meg az első keresztyén gyülekezetek, azonnal tévtanitások jelentek meg.
Mert, ahol Isten Igéje szól, ott a Kisértő hangja is megszólal. Igy történt ez Kolosséban is.
Ebben a kis gyülekezetben, amelyikben kezdő fiatal hívők voltak, tévtanitok jelentek meg és innen-onnan összeszedett filozófiával megzavarták a gyülekezet hitét és békességét.

Ezért Pál a gyülekezet vezetőjének, Epafrásznak beszámolója után levelet ir nekik a börtönből: bátorítja, erősiti és igazgatja őket.

Erre az üzenetre nekünk, ma élő keresztyéneknek ugyanúgy szükségünk van, mint a Kolosséban élő gyülekezetnek volt.

Embereken keresztül jutott és jut el ma is Isten Szava hozzánk. Ugyanaz az Ige, amely egykor világokat teremtett, újjá tudja teremteni mindannyiunk életét. Ma is, régen is sok fenntartás volt, van az Isten Kijelentésével kapcsolatban, sőt kritika is. Sokan akarták félremagyarázni tévtanitásokat hirdetve és hitetve el még az istenfélő emberekkel is.

Arra van szükségünk, hogy Isten Igaz beszédéért imádkozzunk és hogy Isten megszólítson mindenkit emberi szavakon keresztül. Legyünk mi azok, akik az Ő Szavát átadják! Nagy szükségünk van Isten vigasztalására, bátorítására, útmutatására, feddésére. Nyitott fülre és szivre is szükségünk van, hogy amikor Isten Szavát halljuk meg ne keményítsük a szívünket.

Jézus egyedülálló isteni nagyságának a felmutatása a levél központi mondanivalója.

Ez legyen a mi mondanivalónk is! A világ tagadja Jézus személyét és váltságművet. Mi kétségbe ne vonjuk! Reformátorokként hirdessük: Egyedük Krisztus! Mondjuk kétséget kizáró bizonyossággal mindenhol mindenkinek! Ahová állított Isten, ott légy fáradhatatlan a lelkek megmentésében:vidd az Ő Evangéliumát! Ámen.

Nagy Erika,
Sárközújlak

Szóljon hozzá