Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 28.

Velünk az Isten – 2019. május 28.

“Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket neked megparancsolok; akkor majd jó dolgod lesz neked és utódaidnak mindenkor, mert azt tetted, amit jónak és helyesnek lát Istened, az Úr. Ha majd kiirtja előled Istened, az Úr azokat a népeket onnan, ahova bemégy, hogy elfoglald azok birtokát, és ha elfoglaltad a birtokukat, és a földjükön laksz, vigyázz, nehogy csapdába ess azokat követve, akik kipusztultak előled. Ne kérdezősködj isteneik felől, és ne mondd: Hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket? Én is úgy akarok tenni!” (5 Mózes 12: 28-30)

Isten nagyon félti választott népét. Ebben a féltésben Ő nagyon jól tudja, hogy népének vannak gyenge pontjai, ahol, ha megkísértik őket a kánaáni bálványok, akkor könnyen eleshetnek. A hon foglalásakor Kánaánban nem kevés volt a Baal-Asera-kultusz szent helyei. Ezek jól láthatóan, többnyire szabad téren álló áldozóhalmok voltak, és a hozzájuk tartozó oltárokkal, szent oszlopokkal és bálványfákkal voltak ellátva. Fennállt a kísértés arra, hogy ezeket a kultuszi helyeket Izráel minden további nélkül átveszi. Ettől a kísértéstől óvja őket Isten, a kánaáni kultuszhelyek felszámolására adott rendelkezéssel, ami egyébként sokhelyütt olvasható. Isten elsősorban engedelmességet kér, semmi más kötelességük nincs, csak az, amit elmondott népének, azokat tartsák meg. Isten előtt az ott lakó népek kultuszhelyei nem tiszták, ezért lerombolja azokat. Isten ma is kűzd, mellettünk áll és féltékenysége nem kicsi. Ma is szemléli az élet, az istentisztelet és a magatartás tisztaságát. Kihez tartozunk? Kit szolgálunk? Ma is örömmel erősítsük meg, hogy „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” (Józsué 24,15). Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá