Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. június 26.

Velünk az Isten – 2019. június 26.

“De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek , és jobban megromlottak, mint atyáik.” (Bírák 2:19).

A letelepedés és az Igéret földjének felosztása után, Józsué  száztíz esztendős korában teremtőjéhez költözött és ott maradt a nép  lelki vezető nélkül. Az árván maradt népről azt olvashatjuk ebben a fejezetben, hogy nem tudott azon az úton megmaradni, amelyre Józsué vezette őket, újból és újból elszakadtak az igaz Istentől, sőt ez figyelhető meg később a bírók korában is: amikor a lelki vezető meghal, bekövetkezik a romlás, a lelki leépülés.
Falvainkban, ahol megszűnnek az óvodák és az iskolák a gyermekek csekély létszáma miatt, netán a lelkipásztor is távozik a helységből, bekövetkezhet az, amit a Szentírás romlásnak nevez.
Elszabadulhatnak az emberi indulatok, bekövetkezhet az erkölcsi züllés. Nemcsak arról van szó, hogy az árván felnőtt gyermekek egész életükön át önmagukon hordozzák a lelki sebet, hanem arról, hogy a lelki vezető személyisége meghatározó egy közösség életében. Az egyik atyánkfia így nyilatkozott erről: ” Tiszteletes úr, én nem járok templomba, de megnyugtat az a tudat, hogy imádkozik érettem is”. Számítanak rád, még akkor is, ha ezt nem érzed.
Adódnak ilyen átmeneti helyzetek, amikor hiányzik a vezető, de ez ne legyen ürügy arra, hogy elhagyjuk a mi Urunkat, Istenünket.
Intő példákból tanulunk:
El nem hagy a mi Urunk,
mi kerülünk tőle távol,
amikor hatalmában tart a mákony.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá