Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. június 25.

Velünk az Isten – 2019. június 25.

“Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra! Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!” (5Móz 32,1-25

Mózes énekel, az ő dalszövegének kezdete a fenti három igevers. Az ige mondanivalója a harmadik versben domborodik ki, bár minden szava szent és magávalragadó, de a harmadik vers mondja el, hogy Mózes nem csak dudorászok, nem csak dalol, nem csak beszél: az Úr nevet hirdeti. Mondani valója van, szavaim keresztül Isten tart feléd. Mózes nem csak azt várja, hogy a hallgatók végighallgassák vagy megtapsolják, de sokkal többet: magasztaljátok Istenünket!!! Együtt kell énekelni vele, hangosan be kell kiabálni az Ámeneket, meg a hallelujákat ha a dallam még ismeretlen vagy a szövegtől bonyolult. Legye a cél ma is az, hogy Istenről írjak úgy, hogy ne csak az ige szóljon, de maga Isten szóljon soraimon keresztül, és a végén magasztald Istent, magasztaljuk együtt Istenünket.

A hallgatóság igazából a mindenség, ég és föld, nem csak az ember, de minden teremtett lény mennyen és földön. Mekkora önbizalomra vall Mózes részéről: szólok s figyel és hallgat a mindenség, meghallgat és rám figyel, mert a Mindenség Ura az akiről szól a dalom, az énekem.

Nem vagyok Mózes, de remélem téged elérnek, megérintenek soraim… elér hozzád gondolatom, s remélem a gondolat nem az enyém, hanem Isten ihleti, ő adja hogy megfoganjon bennem, hogy leírjam s belekiáltsam a világba.

Ha Isten szava szól, ha az evangélium kipattan, rímmé, ritmussá, dallammá alakul de még ha csak darabos szavak maradnak is, az mindig áldás: lágy zápor a kiszikkadt földre. Isten életet akar adni a kietlenbe és növekedést oda ahol már van élet szava hull mint gyenge zápor, megitat, fölemeli fejed. Isten szava még ha megfedd is, ha leleplezi is a bűnödet, vagy elmondja, hogy a büntetés bekövetkezik, akkor is életadó, akkor is úgy csepeg, úgy folyik vagy árad, hogy életet adjon, mert a mi Istenünk az élők Istene, Fiában legyőzte a halált, s ezért lehet a szava mindenkor áldás, ezért bocsájt meg még ha hitványak vagyunk is, az Úr Jézus Krisztusért. Olvasd, hallgasd, hirdesd az igét s növekedj! Álld az Urat mindenkor! Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá