Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. június 24.

Velünk az Isten – 2019. június 24.

“Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak: Vonulj fel velem együtt a nekem kisorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaániak ellen, és én is veled megyek majd a neked kisorsolt területre. És Simeon elment vele. Júda felvonult, az Úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizzieket, és megverték őket Bezeknél, tízezer embert.” (Bírák 1, 1-4)

Sokan azt mondják, hogy nem szeretik az Ószövetséget, mert benne sok a harc, a kűzdelem, a vér és ezért nem is olvassák, pedig enélkül kevésbé világos az Újszövetség, Jézus küldetését sem érthetik meg. A honfoglaló Józsué halála után új korszak köszönt be Izráel életében, ahol még érezhető az, hogy a nép Isten nélkül semmit tud és semmit sem akar elképzelni. Megkérdezik Őt, mert tudják, hogy a föld nem valami hadizsákmány, hanem Isten ajándéka és tulajdona. A haditervet Isten készíti elő, Ő küldi Izrael harcedzett fiait a csatába. Júda kiválasztása nem érdem, hanem felelősség, ami a törzs számára nem lehetett könnyű és Simeon segítségül hívása jelentheti az összefogást, a testvériséget a közös teherhordozást, a rég elmúlt kalákát. Mindezek mögött pedig ott van a nép engedelmessége, amely számunkra is gazdag üzenettel bír. Ha a nép engedelmes volt, győzött, ha nem, akkor veszített. Ez ilyen egyszerű volt. A keresztyén ember mai élete is az engedelmességről kell szóljon. Ha ez ott van életünkben, akkor a kudarcokat is úgy vesszük, mint erőforrást, amely nem gyűr le, nem ejt csődbe, hanem megerősít és felkészít arra, hogy Isten számunkra tartogatott áldásait elfogadjuk. Ámen.

Ilonczai Zsombor,
Szárazberek

Szóljon hozzá