Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. június 11.

Velünk az Isten – 2019. június 11.

„Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik, a bűnöst pedig elmarasztalják, akkor ha a bűnös verést érdemel, fektesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bűne miatt megérdemel. De csak negyvenet verethet rá, többet nem, mert ha ennél több ütést méret rá, akkor szemed láttára gyalázzák meg embertársadat. Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját! Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz, aki nem a családhoz tartozik. A sógora menjen be hozzá, vegye feleségül, sógorházasságot kötve így vele.” (5Mózes: 25,1-5)

Isten védelme mindenkire és mindenre kiterjed. Olyan dolgokkal találjuk szembe magunkat, amire ritkán gondol az ember. Isten tekintete azonban mindenhol jelen van. Ez a rész a ma élő embert figyelmezteti, de ugyanakkor biztosítja, hogy bármilyen helyzetbe is kerüljön, Isten a jót akarja számára. Sokszor könnyebb az ítélőszékbe ülni, másokat megszólítani, elítélni és arra gondolni, hogy a mi „tökéletességünk” nem tévedhet. Ha ez így volna, akkor Jézus áldozatára nem lenne szükség. Ő azért érkezett, hogy a bűnös embert megmentse és mindenkor az Ő védelmét élvezzük. A Szentlélek legyen vezetőnk a mai napon is! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá