Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. január 12.

Velünk az Isten – 2019. január 12.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1, 14)

Milyen csodálatos gondolatot tartalmaz a mai Igénk. Egy fontos mozzanatot tár elénk a szentíró az Ige testé lett. Mit is jelent ez? Nem mást, mint Jézus Krisztus testet öltését. „Jézus Krisztusban való megtestesülésével áttörte a sötétségét kárpitját.” Ez a vers Jézus Krisztust az örökkévalóság távlatában mutatja be előttünk. Mert Jézus Krisztus az az Ige, amelyikről itt szó van, amelyik kezdetben volt és Istennél volt és Isten volt, és mert ugyanaz az Ige, amelyik kezdetben volt, lett testté az idők teljességében a Názáreti Jézus személyében.

Mi közöttünk lakozék. Jézus Krisztust eljött közénk és emberré lett az Isten szent Fia. Erről tanúskodik Igénk. A nagy kérdés, hogy észre vesszük-e Őt, aki újra és újra érkezik felénk, és hozza számunkra az új életet. Ő érkezik csak vajon halljuk e Őt aki ma újra szól. Közöttünk lakozott és láttuk az Ő dicsőségét. Isten ilyen csodálatosan nyilvánította ki magát egyszülött Fiában, hogy megismerjék az Ő dicsőségét. Emberré lett. Isten igy jött közénk még közelebb.  Igy érkezik ma felénk is szól, hallod-e Ő szól  neveden szolit. Halld meg őt és enged közelebb magadhoz, hogy ezáltal egy  minőségibb életed legyen ,ahol jelen van Ő a nagyszerű és csodálatos, aki ezt kínálja ma számodra, hogy gyere és ismerj meg mégjobban.

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá