Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. február 23.

Velünk az Isten – 2019. február 23.

„Bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha.” (János 8, 51)

Olvasandó igerész: Jn 8,48-54

A felolvasott igeszakaszunkat teljes egészében tekintve el kell, hogy mondjuk, hogy Jézus minden támadások, rágalmazások és a rosszindulatok ellenére folyamatosan lehetőséget kínál a megtérésre. Esélyt, lehetőséget kínál a közösség felé, hogy befogadják az evangéliumot. ”Tehát ha többség elutasítja is Isten igéjét, az istenfélő tanitoknak sohasem szabad a gonoszok megcáfolásával beérnie, hanem egyidejűleg Isten fiaival az üdvösség tanítását kell közölnie” Jézusnak az fájt a legjobban, hogy Ő az örökkévaló élet ajándékot hozta el s mégse fogadták el. Ez az örökkévaló életet pedig csak Jézusban lehet elnyerni. A Mester tehát az örök életet ígéri a tanítványainak, de mindenkori ember számára is csak észre kell venni. Fel kell ébredünk, lelkiébredésre van szükség, ahogy egy ifjúsági énekünk is fogalmaz:

Ébredj ember mély álmodból,
Jézus megment rabságodból    
Hogyha hívod, eljön Õ,
egész bensőm imádjad Őt!

És az Élet íme megjelent,
köztünk él Õ Szentlelkében,
Hív Õ téged, hogy élj Vele,
add át Néki a szíved!

Íme a lehetőség igy elindulni s meghallani a mai Igénket. Azért mondja az Igénk, hogy nem fognak halált látni, mert ” ha az ember lelkét a hit megeleveníti, a halál nem tud halálos sebet ejteni rajta, mert fullánkja eltompul és mérge eloszlik”. Ámen.

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá